Portfolioopgave 2 – Mini Maker Faire (Makergruppen)

vimpel

Introduktion

Halløj læser – dejligt at du besøger os igen!

Vi er stadig i fuld gang med vores arbejde for vores samarbejdspartner, Aarhus Mini Maker Faire. Og i tilfælde af, at du har glemt det, så er det vores gruppe, der arbejder med at skaffe flere makers til næste års event.

Det, du nu skal til at læse, handler om vores prototype og vores empiriske grundlag for, at vores prototype ser ud, som den gør. Vi kommer også ind på vores designargument og den kommunikationskonktekst, som vores videoproduktion og vores webkommunikationsprodukt spiller ind i. I slutningen af det, du skal læse nu, præsenterer vi vores planlagte evalueringspunkter for vores produkter. Samtidig vurderer vi, hvordan vores planlagte evalueringspunkter vil kunne påvise, at vores produkter faktisk virker på den tiltænkte måde. Til allersidst samler vi op på den store mængde information, du har fået, og så peger vi også frem mod den videre proces.

Så nu, du kære læser, kan du slå benene op og kaste dig over følgende spændende overskrifter. Hav det godt til vi ses igen!

De bedste hilsner fra

Gruppe 8

Alex, Camilla, Cilie, Sarah & Sofie

Præsentation af prototype

I dette afsnit præsenterer vi vores prototyper og de delelementer, som prototyperne indeholder. Vi kommer dog til at trække spændingen lidt, for megen af argumentationen for, at vores prototype ser ud, som den gør, kommer løbende i de efterfølgende kapitler.

Præsentation af empirisk grundlag

I afsnit 2 præsenterer vi det empiriske grundlag, som vi har ladet være styrende for vores arbejde med samarbejdspartnerens udfordringer. Vi har arbejdet induktivt, og empirien har derfor haft stor betydning for udformningen af både vores videoprodukt og webkommunikationsprodukt.

Designargument

I dette afsnit præsenterer vi de teoretiske begreber, som danner grundlag for vores arbejde med prototyper. Dette afsnit er meget fokuseret omkring teori, så du får måske brug for en ekstra kop kaffe, når du skal læse det.

Kommunikationskontekst

I afsnittet ”Kommunikationskontekst” præsenterer vi de kernebegreber, som skal til for at forstå den kommunikationskontekst, som vores videoproduktion og webkommunikationsprodukt spiller ind i.

Evaluerings- og vurderingspunkter

I det næstsidste afsnit præsenterer vi den tilgang, vi vil have til evalueringen af vores prototyper. Samtidig vurderer vi i dette afsnit, hvordan evalueringen kan medvirke til at påvise, at vores prototyper og sidenhen de endelige produkter, virker efter intentionen og skaber værdi for samarbejdspartneren.

Opsamling

I dette sidste afsnit runder vi af og samler vi op på al den information, du har fået i de foregående afsnit. Til allersidst peger vi frem mod det næste skridt i vores proces.

Leave a Reply