Portfolioopgave 2 (Gruppe 2) – Play&Learn Digimedia

Velkommen til blogindlæg 2!

Vi er gruppe 2, og har et samarbejde med Play&Learn Digimedia. Her finder du en oversigt over de forskellige dele, som vores blogindlæg 2 består af. God læselyst!

I vores præsentation af prototyperne er hovedvægten på vores virale produkt. Her vil vi kort beskrive, hvordan den er lavet, og hvorfor den ser ud som den gør. Derudover vil vi også kort beskrive de tanker, som ligger bag udformningen af webproduktet.

I afsnittet om empirisk grundlag fremstiller vi vores empiriske grundlag for både det virale produkt og web kommunikations produktet, ligesom det er muligt at se prototypen for det virale produkt. Empirien består blandt andet af interviews med lærer og lærerstuderende (mest i forhold til web kommunikations produktet) og samtaler med vores kundes kontaktperson (mest i forhold til det virale produkt).

Afsnittet om teoretisk designargument har til formål at klarlægge de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for vores valg og fravalg i produktionen af det virale videoprodukt og webkommunikationsproduktet på Facebook.

Afsnittet om kommunikationskonteksten vil omhandle de nøglebegreber, vi har analyseret den nuværende kommunikationskontekst ud fra, som dernæst anvendes til at underbygge vores prototypers udformning.

I afsnittet om evaluerings- og valideringspunkter vil vi præsentere det evaluerings- og valideringsrammeværk vi bringer i spil for at undersøge hvorvidt web- og viral produkterne virker efter intentionen.

Til slut følger en outro, der har til formål at opsamle de vigtigste punkter af vores blogindlæg 2. Opsamlingen er skrevet på engelsk, så vores samarbejdspartner fra ikke-dansktalende lande kan få indblik i vores overvejelser og evt. genanvende disse på et senere tidspunkt.

Leave a Reply