Portfolioopgave 2 – Game Jam (gruppe 4)

Ohøj og velkommen tilbage!

Dette blogindlæg, modsat det sidste, er skrevet efter dette års (2017) Game Jam, og derfor er vi kommet langt i den produktorienterede del af vores projekt. Læs videre for at følge med i, hvordan denne proces har været, samt hvordan vi tænker, at det skal gå os fremadrettet.

Præsentation af prototype

Under Præsentation af prototype finder du, som titlen lyder, en præsentation af vores prototyper.  Dette indbefatter både vores virale video og vores webkommunikationsprodukt, som er en håndbog til de frivillige om kommunikationen op til Game Jam.

Præsentation af empirisk grundlag

Præsentation af empirisk grundlag sætter fokus på det empiriske arbejde, vi har lavet, samtidig med at det fungerer som en begrundelse for vores valg i forhold til vores produkter – både det virale og det webbaserede. Her kommer vi blandt andet ind på, hvilke metoder vi har overvejet, og der er en redegørelse for, hvilke interviews vi har foretaget, og hvordan de har været med til at have indflydelse på de valg, vi har taget.

Designargument

I afsnittet om Designargument argumenterer vi for det design, vores virale- og vores webprodukt har fået. For at validere dette design bruges teoretikerne som Berger, Biskjaer, Fog og Jenkins, da de alle har tekster, der omhandler, hvordan man laver kreative produkter. Udover at bruge dem som et teoretisk rammeværk for vores projekt, bliver de også brugt til at analysere vores proces og vores prototyper.

Kommunikationskontekst

Med udgangspunkt i en tekst af Jesse James Garrett handler afsnittet Kommunikationskontekst om, det gab der findes mellem organisationen Coding Pirates interne forestilling af sig selv, med den forestilling eksterne personer har af organisationen. Disse eksterne personer er i ligeså høj grad forældrene til deltagerne af Game Jam, som det er børnene, der deltager i Game Jam. For at forstå dette gab, har vi undersøgt de eksterne personers livsverden gennem interviews med både forældre og børn.

Evaluerings- og valideringspunkter

I Evaluerings- og valideringspunkter beskrives, hvordan vi gennem løbende refleksioner samt en empirisk evaluering under dette års Game Jam, har testet vores prototyper. Dette handler blandt andet om, webkommunikative prototyper vi har sendt ud igennem Coding Pirates Facebookside, samt vores interviews og screening af vores virale video til dette års Game Jam.

Outro

I dette sidste afsnit af blogindlægget kan du få en kort opsummering og afrunding på de forskellige afsnit, samt fingerpeg imod hvor vi nu har tænkt os at begive os hen med vores projekt om Coding Pirates’ Game Jam.

Mange hilsner fra
Anne-Fie, Anne, Asger, Katrine, Michala og Sofie

Leave a Reply