Portfolio 2 – ScienceAtHome (Gruppe 3)

I vores anden portfolio opgave vil vi gå mere i dybden med vores indsamlede materiale, research, empiri og teori, som har været med til at påvirke udformningen og den videreudvikling af vores prototyper (web- og viralprodukt). Denne opgave kan således ses som en gennemgang af vores empiriske og teoretiske grundlag for det endelig prototypedesign.

I nedenstående indholdsfortegnelse kan der findes en oversigt og de enkelte afsnit komplet med et kort resume og hyperlinks. De enkelte afsnit kan også navigeres gennem vores drop-down menu i menubjælken på vores blog. Der er løbende kildehenvisninger i vores afsnit, men en komplet liste over vores kilder kan findes i bunden af afsnittet Afrunding formateret efter APA’s opsætningsregler.

Vores transskriberinger af interviewene vil blive afleveret som bilag i forbindelse med vores eksamenssynopsis.

Prototyper
Her findes en kort præsentation af vores nuværende prototyper komplet med mock-up tegninger og storyboard.

Empirisk Grundlag
Her gennemgår vi vores indsamlede empiri, som har betydning for vores produktudvikling. Vi vil således præsentere brugerkommentarer, Cognitive walkthrough (CWW) og interview, som vores empiri består af, sammen med en kort gennemgang af vores fund.

Design Argument
I dette afsnit forsøger vi at fremlægge vores mere teoribaserede argumenter for vores designmæssige valg bag vores web- og viral/videoprodukt.

Kommunikativ Kontekst
I dette afsnit gennemgår vi den kommunikationskontekst vores produkter indgår, mere præcis vil vi i dette afsnit gå mere i dybden med empirien indsamlet om vores respondenter for at få indblik i brugernes livsverden. Afsnittet vil ligeledes berøre, hvorfor vi mener der eksisterer et community gap ml. ScienceAtHome’s identitet og image.

Evaluerings- og valideringspunkter
Dette afsnit omhandler evaluering af vores projekter både video produktionen og web-produkt med henblik på at kunne validere vores produkter i forhold til vores kunde. Vi vurderede, at der under redigeringen af vores videoproduktion var mulighed for screening og ekseprimentering, der kan styrke produktionen. Vi foreslog at web-produktet hovedsageligt kunne evalueres gennem senere fokusgrupper.

Afrunding
Vi samler op på de forskellige punkter og temaer, vi er kommet ind på i løbet af vores portfolio 2 afsnit. Til sidst peger vi frem mod det videre designarbejde, inden den endelige aflevering i december.

Leave a Reply