Gruppe 7: The Game Jamers.

Velkommen tilbage til vores blog!

Siden sidste blogindlæg har årets Game Jam været afholdt og her fik vi samlet meget af vores empiri og lavet de optagelser og interviews som skal blive til de færdige web og virale produkter. Dette blogindlæg kommer til at handle om vores empiriske grundlag, designargument, kommunikationskontekst samt de evaluerings – og valideringspunkter som vil blive sat i spil.

Præsentation af prototype:
I det første afsnit vil vi kort præsentere vores web og virale produkter samt redegøre for baggrunden for vores valg.

Præsentation af empirisk grundlag:
Her vil projektets empiriske grundlag blive udlagt. Der perspektiveres kort til vores teori, og herefter inddrages eksempler fra interviews med personer der er tilknyttet Game Jam. Afsnittet vil også vise billeder fra eventet for at understøtte de designvalg vi har taget ift. vores prototype.

Designargument:
I dette afsnit bliver der set nærmere på den teoretiske forståelsesramme som vores produkt bygger på, samt hvordan vi forstår den kommunikationskontekst som det virale produkt spiller ind i. Vores virale produkt tager særligt udgangspunkt i Bergers undersøgelser omkring viralitet. Web produktet er derimod særligt inspireret af Jenkins og hans tanker omkring brugerens essentielle rolle for produktets succes.

Kommunikationskontekst:
Her vil vi se på, hvordan de produkter/prototyper som vi producerer særligt er lokaliseret indenfor to centrale kontekster, nemlig brugerens og organisationens. Der er således tale om et meget stort felt af forskellige kommunikationskontekster som vores projekt spiller ind i, og i dette afsnit vil vi nærmere på dette ud fra en teoretisk, analytisk og empirisk vinkel.

Evaluerings – og valideringspunkter:
I det sidste afsnit vil vi præsentere de evaluerings – og valideringspunkter som vil blive sat i spil, for at se om produkterne virkede efter intentionen. Her har vi særligt lagt vægt på det iterative aspekt, Bergers Emotions samt affektteori som mulig kombineret evalueringsramme.

Outro:
Afslutningsvis følger en kort opsamling på bloggens forskellige afsnit samt en kort beskrivelse af vores videre proces.

Leave a Reply