Digital Society/PATH – Portfolio 2

Vi er så småt kommet i gang med at skabe vores Web og Virale produkter i samarbejde med Digital Society/PATH. Læs med herunder og find ud af hvor vi er i processen, og hvilke overvejelser vi har gjort os indtil videre.

I indlægget Præsentation af prototyper præsenteres både vores web-baserede prototype og first cut på det virale produkt. Vi gennemgår den interaktive prototype og fortæller lidt om tankerne bag vores video, samt hvilke itterationer den har ført til.

Vi beskriver projektets samlede empiriske grundlag i Præsentation af empirisk grundlag. Vores refleksive tilgang italesættes og de empiriske indsigter fra interview, fokusgruppe og brugertests’ påvirkning på prototyper og proces præsenteres.

I indlægget Designargument redegør vi for projektets teoretiske fundament. De teoretiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af vores prototyper bringes på banen og vi argumentere for til- og fravalg med afsæt i teorien.

I vores indlæg Kommunikationskontekst beskriver, og analyserer vi den kommunikative kontekst, som vores produkter kommer til at indgå. Vi ser på den interne forståelse af hvad ”Digital Society/PATH” er, og om det hænger sammen med hvordan brugerne læser deres organisation.

Evaluerings- og valideringspunkter omhandler vores overvejelser om evaluering af produkterne – hvad evaluerer vi på, hvordan gør vi og hvorfor?

Afrunding 2.0 samler op på de vigtigste pointer, og afrunder kort og præcist de ovenstående indlæg.

Leave a Reply