AARHUS MINI MAKER FAIRE MED FOKUS PÅ SPONSORER

AARHUS MINI MAKER FAIRE MED FOKUS PÅ SPONSORER

Skærmbillede 2017-10-31 kl. 09.48.54

BLOG 2 – INTRO

Portfolioopgaven udgør en konkret gennemgang af de forskellige processer og overvejelser i forbindelse med vores projekt i faget Web og viral kommunikation.

2. afsnit præsenterer vores to prototyper af hhv. vores viral og web produkt. Det har ikke været muligt for os, at linke til vores video, men vi går især i dybden med prototypen i afsnit 4. designargumentet, hvor den bliver dokumenteret med utallig screenshots. Vores webprototype, blev i blog 1 præsenteret ud fra en mock-up lavet i papir, her i blog 2 har vi digitaliseret den på vores blog, for blandt andet at teste det miljø af som DOKK1 bruger som nuværende platform til AAMMF, nemlig WordPress. I afsnittet lægger vi også vægt på sammenhæng mellem de to produkter og hvad deres samspil forhåbentlig vil give af resultater.

3. afsnit, præsentation af empirisk grundlag, følger op på afsnit 7 fra blog 1. I dette afsnit går vi i dybden med flere interviews fra dette års sponsorer, samt feedback på vores first cut. Da vi grundet eventets afholdelsesdato kom rigtig tidelig i gang med at filme, er en del af vores designproces vent en del på hovedet, og det er først nu vi får rigtig mulighed for at involvere brugere. Den feedback vi får på vores video er utrolig konstruktiv og vi har en del vi gerne vil arbejde videre med i december, hvor vi laver final cut. Afsnittet runder kun kort vores webprototype, da vi i forbindelse med dette ønsker mere brugerinvolvering inden vi går videre med det endelige produkt. I denne sammenhæng beskriver vi blandt andet en workshop i afsnit 6. evaluering og valideringspunkter. Sidst i afsnittet 3, giver vi et visuelt overblik over vores foreløbige designproces.

4. afsnit, designargumentet går i dybden med vores teoretiske fokus og grundlag for vores to projekter. Første del af afsnittet beskæftiger sig med filmisk teori og vores overvejelser over de valg vi har taget undervejs. Især vil flere aspekter fra Berger (2013) være gennemgående. Anden del af afsnittet bærer præg af at være udforskende og analyserende. Her præsenterer vi blandt anden en ny teori, med henblik på at synliggøre mangler eller forklarer vores valg på anden vis. Her gør vi brug af Engholm (2004) og Thorlacius’ (2014), men især Hoff-Clausens (2002) teori om Ethos på hjemmesider vil være i fokus.

5. afsnit har vi fokus på vores to produkters kommunikationskontekst. I løbet af vores proces og samarbejde med DOKK1 samt arrangørerne af AAMMF, har vi tilegnet os en større og større kendskab til eventet. Det gør, at det efterhånden er mulig for os, at forstå den sammenhæng vores produkter indgår i. Det er en kompleks proces med mange forskellige aspekter, at tage hensyn til og vi gør i afsnittet derfor bland andet brug af Jenkins opfattelse af viral markedsføring. Både med vores viral og web produkt har vi fokus på de værdier og egenskaber som DOKK1 gerne vil identificeres med. Dette fokuserer vi især på, efter at have beskæftiget os med eventet over nogle måneder, og derved oplever et gab, mellem identitet og image. Vi oplever også at målgruppen for mulige sponsorer er meget større, end det førstehåndsindtryk vi have af AAMMF og derfor ligger vi også vægt på dette budskab via vores to produkter.

6. afsnit, evaluering- og valideringspunkter fokuserer især på vores web produkt, da vi nu befinder os et sted i processen, hvor viraldelen nærmer sig målet og næste step er webdelen, hvor der stdig ligger en del arbejde før det færdige resultat. Afsnittet her har til formål at præsenterer to forskellige metoder til at involverer brugere fra vores målgruppe og på den måde kaste lys over potentielle problematikker. Det gør vi i første omgang via en workshop, hvor vi håber på at tage nogle ideer med videre til udviklingen af websitet, når disse ideer er implementeret, ønsker vi at lave en think-aloud-test, hvor vi så tester om brugeroplevelsen opfylder vores egne og vores samarbejdspartners ønsker.

7. afsnit, outro.

8. afsnit, Litteratur.

Leave a Reply