Webressourcen Undervisermetro bliver til AU Educate

Det nye navn AU Educate markerer omlægningen af AU’s webressource for undervisere. Hensigten med omlægningen er at udbrede et større kendskab til didaktikbegrebet på Arts, men også at yde almendidaktiske værktøjer, der kan afklare betingelserne for undervisning og læring på universitetet.

AU Educate blev skabt i 2011 under navnet Undervisermetroen som en del af Aarhus Universitets afsatte midler til forbedring af studiemiljøet. “AU Educate er en webressource om undervisning og vejledning med det formål at dele og udvikle læringsorienterede undervisningspraksisser”, kan man læse om AU Educate på den nyligt relancerede side.

Webressourcen er forankret hos Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, hvor et samarbejde mellem forskere, udviklere og undervisere udgør redaktionen bag indholdet på AU Educate.

AU Educate søger at understøtte et godt studiemiljø, idet siden faciliterer nogle rammer, hvor undervisere kan lade sig inspirere af hinandens gode praksisformer, der også muliggør, at de studerende kan bidrage aktivt i god og aktivitetsorienteret undervisning.

Ny opbygning

Relanceringen af AU Educate indeholder både visuelle og indholdsmæssige ændringer.

“Vi har redesignet hele forsiden, hjemmesidens opbygning og den visuelle identitet ud fra Aarhus Universitets nye designretningslinjer,” fortæller Pernille Risør Elving, studenterredaktør og medudvikler af den nye sides opbygning.

Mens det visuelle design er færdigt, står sidens indhold til løbende at blive videreudviklet.

Siden er opbygget omkring en række overordnede almendidaktiske temaer, en værktøjskasse samt en samling af praksiseksempler, der nedarves fra den gamle Undervisermetro.

“Praksiseksemplerne er eksempler på erfaringer fra undervisere i en konkret undervisningskontekst. De er ment til at give et eksempel på, hvordan man kan inddrage aktiviteter i undervisningen, der går ud over den almindelige forelæsning,” fortæller Pernille Risør Elving og understreger, at alle undervisere er meget velkomne til at bidrage med eksempler fra egen praksis.

Værktøjskassen er en ny del af indholdet på AU Educate, der af samme årsag stadig og løbende udvikles. Værktøjskassen samler konkrete værktøjer og metoder, der kan inspirere til den konkrete undervisningspraksis. Værktøjerne er en how-to udgave af praksiseksemplerne, og mange af værktøjerne er lavet på baggrund af praksiseksemplerne, som en overordnet model. De kan altså tilpasses den enkelte undervisning og dermed bruges på tværs af fagligheder.

“Ambitionen er, at der under hvert almendidaktiske tema skal ligge både værktøjer og praksiseksempler. Det betyder så også, at der kan komme nye almendidaktiske temaer frem løbende, fordi de er et forsøg på at inspirerere og understøtte forskellige overordnede aspekter af universitetsunderviseres undervisningspraksis og de forskellige situationer, som en underviser kan befinde sig i,” uddyber Pernille Risør Elving i forhold til tanken bag sidens opbygning.

Det almendidaktiske lag

Ligesom værktøjskassen er de almendidaktiske temaer noget, der præsenteres  i forbindelse med omlægningen fra Undervisermetro til AU Educate. Ifølge Preben Olund Kirkegaard, lektor og del af redaktionen bag AU Educate, er hensigten med at omlægge AU Educate netop at udbrede et større kendskab til didaktikbegrebet på Arts, AU.

“Didaktisk og fagdidaktisk refleksion giver analysebegreber og forklaringskraft i forhold til fag, viden og undervisningsmæssig ekspertise. Der er brug for almendidaktiske analyseværktøjer, der kan kaste et lys over betingelserne for undervisning og læring på et universitet,” fortæller han.

Ifølge Preben Olund Kirkegaard må det almendidaktiske lag og dets betydning for struktureringen af indholdet på AU Educate også ses i et bredere uddannelsesperspektiv, hvor man på universitetet har mere og mere fokus på de studerendes læringsudbytte. Det medfører en øget interesse i almendidaktikken, fordi den uddannelsespolitiske interesse er målrettet viden om uddannelse, der virker.

“AU Educate som underviserressource peger på nogle kriterier for god undervisning, hvor der er fokus på både læring og undervisning, og mere konkret hvilken evidens der er for, at forskellige praksisformer kan bidrage til at give gode muligheder for at fremme de studerendes muligheder for deltagelse og læring i studierne. Dette gøres uden at anfægte betydningen af underviserens reflekterede skøn, og hermed fastholder AU Educate respekten for undervisningens konkrete karakter,” forklarer han slutteligt.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

1 kommentar

  • Svar Ressourcer om IT-didaktik – IT didaktisk design, digital pædagogik

    […] for Pages.” TDM (CUDiM) Center for undervisningsudvikling og digitale medier, koordinerer AU Educate, det tidligere […]

    06/01/2017 at 11:23
  • Tilføj en kommentar

    Læs også

    Videre til værktøjslinje