Undervisere inviteres til videnscafé om feedback- og evalueringsformer i entreprenørskabsundervisning

To vigtige aktører inden for entreprenørskab står sammen bag et arrangement, hvor formålet er at dele viden og adressere de udfordringer vedrørende evaluerings- og feedbackformer, som er særlige for undervisning i entreprenørskab på videregående uddannelser.

Videnscaféen, som arrangementet kaldes, afholdes den 9. december kl. 12.30-15.00 af Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk (UNIEN) og Fonden for Entreprenørskab.

Erfaringsdeling både fra arrangørerne, men også deltagerne imellem er især i fokus. Det er specielt med blik for videreudvikling af eksamen og feedbackformer i entreprenørskabsundervisning, men også af interessefeltet entreprenørskab generelt, at dagen faciliteres.

“Det særligt udfordrende ved feedback og evaluering, når vi snakker undervisning i og med innovation og entreprenørskab er, at vi på den ene side gerne vil se noget innovativt fra de studerende, men samtidig gerne skal kunne opstille kriterier for feedback og læringsmål i forbindelse med eksamen eller anden afsluttende evaluering,” fortæller Helle Meibom Færgemann, specialkonsulent hos Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier samt kontaktperson og del af den centrale arbejdsgruppe UNIEN.

Helle Meibom Færgemann uddyber, at arrangementet naturligvis er særligt relevant for undervisere på videregående uddannelser, der arbejder med entreprenørskab og innovation i undervisningen. Dog henvender dagen sig også til de, der finder det udfordrende at give feedback og evaluere proces- og projektorienteret undervisning generelt.

Rapport belyser status quo

Som et udgangspunkt for dagens diskussioner præsenteres en rapport om bedømmelse og evaluering i innovations- og entreprenørskabsundervisning på de danske universiteter, som blev udgivet i sommeren 2016. Rapporten er en analyse og casesamling af eksamensformer på entreprenørskabsforløb på danske universiteter udarbejdet af UNIEN i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

“Rapporten viser, at man prøver en del forskellige metoder af rundt omkring på universiteterne, når der undervises i innovation, entreprenørskab og beslægtede felter. Man har næppe fundet én fyldestgørende løsningsmodel endnu, og formentlig er der også brug for forskellige løsninger til forskellige typer af entreprenørskabsfag i forskellige faglige kontekster,” fortæller Helle Meibom Færgemann.

Foruden præsentationen af rapporten vil hun selv berette om det profilfag i entreprenørskab, som hun underviser i. Hun fortæller i relation hertil:

“Jeg har lavet både fokusgruppe og individuelle interviews med mine studerende for at få indsigt i, hvad de synes om både feedback- og eksamensformer. Overordnet kan de sagtens leve med formerne, men udførslen kan fintunes med skarpere kriterier.”

Universitetspædagogisk netværk

Entreprenørskabsundervisning er en forholdsvis ny praksis og et felt i stadig udvikling. I en universitetspædagogisk sammenhæng er der derfor mange relevante problemstillinger at arbejde med. UNIEN er et netværk af videnskabelige og administrative universitetsmedarbejdere, universitetspædagoger samt studie- og universitetsledere, som netop er etableret med det formål at arbejde med pædagogiske og didaktiske dimensioner af innovations- og entreprenørskabsundervisning.

Temaerne eksamen, evaluering og feedback i innovations- og entreprenørskabsundervisning har været omdrejningspunkter for UNIENs årshjul 2015. Årshjulet består af mindst tre arbejdsessioner i en central arbejdsgruppe samt et årligt arrangement for alle medlemmer af netværket. Ifølge Helle Meibom Færgemann er netværket vigtigt i forhold til at skabe synlighed og på den måde etablere et forholdsvist nyt interesseområde.

“Rigtig mange universitetsundervisere, der arbejder med feltet, arbejder i et ret lille miljø, eller måske helt alene. Derfor er det vigtigt at have et miljø på tværs af universiteterne. Inden for et universitet kan der være opstået flere små miljøer, og så er det godt at have anledning til at mødes, hvis man ikke lige når det til daglig,” afslutter hun.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje