Underviser skaber forskningsfællesskab med studerende

Kategoriseret It-didaktisk design
Skrevet af
Adjunkt Rikke Toft Nørgaard fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier inviterer sine studerende ind i et forskningsfællesskab, hvor de gennem semesteret skal eksperimentere og lege med designteori og -metode.

“Jeg inviterer de studerende med ind i undervisningen og siger til dem: “Nu har vi chancen for at lege.” Jeg fortæller dem, at vi er sammen om at eksperimentere og prøve os frem. Jeg vil gerne have, at de studerende skal føle sig livsnødvendige for mig, deres underviser,” fortæller Rikke Toft Nørgaard, der er underviser på designkurset ‘Design: teori, metode og praksis’”.

Kurset bliver udbudt som en del af kandidatuddannelsen It-didaktisk design, hvor fokus generelt er på digitale medier og teknologier ud fra en lærings- og undervisningsoptik.

Som en del af forløbet bliver de studerende bedt om at lave deres egen læseplan, så den passer til det projekt, de arbejder på. De får dog også stadig udleveret obligatoriske tekster i starten af semesteret, som skal hjælpe dem med at navigere inden for det forskningsfelt, som kurset befinder sig i.

“Jeg behandler mine studerende som jævnbyrdige: Vi er peers og bruger hinanden. Formålet med at inddrage de studerende på den her måde er, at de får indsigt i at deltage i et forskningsfællesskab, hvor deres arbejde er vigtigt og kvalificeret. Det tager de studerende meget alvorligt,” fortæller Rikke Toft Nørgaard.

Eksamen skal vi nok nå

Undervisning og eksamen behøver ikke stå i vejen for, at man kan lege og forske i løbet af semesteret, hvor størstedelen af al fokus ligger på de studerendes aktiviteter. Der bliver ikke talt så meget om eksamensopgaver før til sidst i semesteret.

“Det er selvfølgelig mit ansvar at sørge for, at bringe de studerende frem til det endemål, der hedder eksamensopgaver.” fortæller Rikke Toft Nørgaard og uddyber:

“I løbet af semesteret har vi gang i alle mulige forskningsaktiviteter, feltabejder, designprojekter og konferencebidrag som ikke har noget med de studerendes eksamen at gøre som sådan. Men når de studerende endelig skal til at i gang med at skrive opgave, så sker der det, at vi sammen har oparbejdet en kæmpe base af fælles empirisk, analytisk og teoretisk materiale af forskningsmæssig kvalitet, som de studerende kan trække på i deres opgaveskrivning. Det giver nogle seriøse, reflekterede og velargumenterede opgaver med gennemarbejdet materiale og emner, der føles vedkommende”

Lige for tiden er de studerende i gang med at lave demo-papers til FabLearn Europe conference og video-pitches til konferencen IDC 2014 – Interaction Design and Children samtidig med, at de også arbejder med deres egne eksamensprojekter.

Forrige artikel Næste artikel

1 kommentar

  • Svar Studerende fra It-didaktisk design blev udvalgt af LEGO | Undervisningsudvikling og Digitale Medier

    […] Læs blogindlægget ”Underviser skaber forskningsfællesskab med studerende” […]

    19/06/2014 at 08:58
  • Tilføj en kommentar

    Læs også

    Videre til værktøjslinje