Studypedia aktualiserer studiekompetencer hos universitetsstuderende

Kategoriseret Studiekompetencer
Skrevet af
Den studiefaglige ressource Studypedia, som netop er relanceret i et nyt brugervenligt design, giver studerende på Aarhus Universitet konkrete værktøjer til at forbedre deres studiestrategiske kompetencer, der ifølge eksperter er afgørende for kvaliteten i undervisningen.

Som universitetsstuderende skal man tilegne sig viden. Men det er også vigtigt at arbejde med, hvordan man lærer bedst og kommer igennem sit studie på den mest hensigtsmæssige måde. Studypedia er en online ressource, som er resultatet af en omfattende omlægning af en række kvalificerede værktøjer, de studerende frit kan benytte i forskellige kontekster, på en måde der giver mening for dem.

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier står bag siden, hvis indhold er baseret på forskning i studie- og undervisningspraksis. Adjunkt Hanne Balsby Thingholm beskæftiger sig til dagligt med bl.a. studiestrategiske kompetencer og har også bidraget konkret til sidens indhold.

“Det er vigtigt, at have en ressource som understøtter de studerendes studiestrategiske kompetencer, fordi det ikke kun er forelæsninger og læsning af litteratur, der tager energi hos de studerende. Det er også i høj grad alt det udenom. Derfor er det vigtigt for de studerende at være bevidste om deres egne og andres studiestrategier, så de kan udvikle disse og få gode og fornuftige studievaner, der fungerer for dem – både i deres studieliv og deres liv generelt,” udtaler Hanne Balsby Thingholm om Studypedia.

Studypedia er ikke kun til studerende

Som underviser på Informationsvidenskab på Aarhus Universitet har Anders Hjortskov Larsen, som derudover er ansvarshavende redaktør på Studypedia, selv erfaring med sammenhængen mellem udbytterig undervisning og de studerendes studiekompetencer. Ifølge ham er det en forudsætning for god undervisningspraksis, at de studerende eksempelvis kan organisere studiegrupper, læse avancerede tekster og generelt er åbne overfor at lære og fordybe sig.

“Det gælder både for religionsvidenskaberen og idehistorikeren, at Studypedia giver nye måder at arbejde med sit studie på. Det kan gøre den studerende bedre til at strukturere sin tid, blive bevidst om sine akademiske kompetencer og generelt få en ressourcebank, som vedkommende kan tilgå med sine medstuderende,” uddyber Anders Hjortsskov Larsen og tilføjer, at Studypedia også kan fungere som idébank for underviseren selv med øvelser og aktiviteter, der kan kombineres med det faglige indhold.

Favner og gavner bredt

Studypedia er resultatet af en omlægning og udvidelse af den 15 år gamle Studiemetro. Bag den nye side står et samarbejde af forskere indenfor området, udviklere og studenterredaktører, som ugentligt arbejder med indholdet.
“Det giver forskningsbaseret indhold, som også studerende er med til at præsentere for studerende på bedst mulige måde,” fortæller Anders Hjortskov Larsen yderligere.

Ifølge Hanne Balsby Thingholm, som er en af de forskere, der har haft berøring med Studypedia, er den studiefaglige ressource ikke kun en hjælp for den enkelte studerende. Den er også med til at gavne kvaliteten på universitetsuddannelserne i Aarhus i et bredere perspektiv.

“For det første sætter Studypedia fokus på, at det at studere kan gøres på mange måder. Vi har heldigvis rigtig mange typer studerende, og det gavner kvaliteten. For det andet afspejler Studypedia vigtigheden af et meta-perspektiv på det at studere, som gavner kvaliteten uddannelser, når det inddrages i undervisningen. For det tredje skaber det kvalitet i uddannelserne, at studerende bliver selvkørende og selvstændige i deres egen studieproces, når de kan vælge og fravælge strategier og tilgange til deres studie,” afslutter hun.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje