Studerende på Arts tilbydes gratis studiekompetencekurser

Kategoriseret Studiekompetencer
Skrevet af
StuDIY er et tilbud til alle studerende, nye som gamle, som ønsker at arbejde med deres akademiske faglighed og varetagelse af studiet. Intentionen med StuDIY er, at gøre det let for de studerende selv at tage initiativ til at styrke deres kompetencer, og der er derfor lagt vægt på stor valgfrihed i formen og indholdet af de forskellige kurser.

Som studerende er skriftlig akademisk formidling og læsning en stor del af hverdagen. Arts udbyder med StuDIY derfor en række kurser, som kan hjælpe de studerende på vej til at udvikle deres evner inden for en række mere specifikke faglige discipliner. Det enkelte kursus indeholder således både en præsentation af emnet, tips til selv at arbejde videre og mulighed for spørgsmål og feedback.

Seks centrale emner danner udgangspunkt for de forskellige kurser: akademisk sprog, akademisk argumentation, analyse, synopsis, akademisk læsning og problemformulering. Som studerende kan man frit vælge hvilke og hvor mange af kurserne, man ønsker at deltage i, ligesom der er flere valgmuligheder for, hvordan man kan deltage.

Kurserne udbydes både som lynoplæg af 45 minutters varighed, hvor man kan møde op uden specifik forberedelse. Derudover tilbydes på Blackboard online kurser bestående af 10 moduler og af mellem 2 og 4 timers varighed, som kan tages hvor og hvornår, man ønsker. Har man gennemført enten et lynoplæg eller et online kursus, er det muligt at deltage i de såkaldte Hands On Workshops, som varer 1½ time, og som er for dem, der gerne vil bruge lidt mere tid og også få praktisk øvelse.

Som ny studerende kan det være en stor fordel at blive bevidst om og træne sine evner inden for akademisk skriftlighed og læsning. StuDIY er et tilbud, som forsøger at gøre styrkelsen af disse kompetencer mere tilgængelig.

Marianne Melsen, som læser uddannelsesvidenskab på 6. semester, har deltaget i flere af StuDIY’s kurser. Hun understreger dog, at StuDIY ikke skal opfattes som et tilbud udelukkende til nye studerende.

StuDIY er selvfølgelig helt oplagt for nye studerende, der er i gang med at lære det akademiske håndværk. Men jeg synes faktisk også, at mere erfarne studerende kan have glæde af kurserne. Metoderne er meget konkrete og brugbare, og samtidig tvinges man til at reflektere kritisk over ens egne studievaner,” fortæller Marianne Melsen.

Ud over konkrete værktøjer og metoder, ser hun også andre fordele ved at have deltaget i StuDIY.

“Før gik jeg til opgaveskrivningen på en meget intuitiv måde, men dette krævede også, at jeg følte mig inspireret, når jeg skulle skrive. Med værktøjerne fra kurserne har jeg fået nogle metoder, jeg kan angribe alle former for opgaver med – også uden at skulle vente på at få en god idé eller føle mig inspireret til at skrive noget. De fleste studerende vil nok opleve perioder, hvor inspirationen ikke lige kommer af sig selv, og der er det virkelig en fordel at have nogle teknikker, der kan hjælpe en i gang med opgaveskrivningen,” fortæller hun.

Der er altså flere aspekter ved udbyttet af StuDIY’s kurser, og selvom man har afleveret en del opgaver, kan der være råd at hente. En anden fordel værd at fremhæve er ydermere, at det er op til den enkelte studerende selv at vælge i hvad, hvordan og hvor meget man ønsker at deltage. På den måde imødekommes det til tider travle studieliv. Marianne Melsen tilføjer slutteligt og i den forbindelse:

“Det er fedt at have tid til at arbejde med sine egne opgaver til workshoppen efter oplægget, men hvis man kun har tid til at deltage i oplægget, synes jeg bestemt, at man skal gøre det alligevel.”

Læs mere
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje