Skal din undervisning inspirere til gode studiestrategier?

Takeaway Teaching er navnet på et nyt undervisningsformat, der sætter fokus på studiestrategier. Formatet består af forskellige temaer, du som underviser frit kan vælge imellem og tilpasse til dit faglige indhold såvel som din egen underviserstil.

Takeaway Teaching er et nyudviklet undervisningsformat, som sætter fokus på en række generiske studiekompetencer, der understøtter de studerendes tilegnelse af det faglige indhold og dermed styrker deres vej igennem studierne.

“I en tid hvor studietiden presses, og der stilles store krav til de studerendes studieproces, er det vigtigt at have fokus på, hvordan vi kan hjælpe de studerende til at komme godt igennem deres studier,” fortæller Hanne Balsby Thingholm, som er adjunkt på CUDiM og udvikler af Takeaway Teaching.

Det er med denne motivation, at Takeaway Teaching er udviklet. Formatet indeholder en række temaer, bestående af forskellige elementer og aktiviteter, man som underviser kan integrere enten direkte i undervisningen eller uden for undervisningen som rammesatte studieaktiviteter.

Eksempelvis indeholder temaet om akademisk læsning tre forskellige elementer henholdsvis før læsning, selve læsningen og efter læsning. De tre elementer består af i alt 7 konkrete aktiviteter, der sætter de studerende i gang med at læse og arbejde med teksterne på fagets pensum.

Temaer tilpasses og anvendes aktivt

“Det er vigtigt at understrege, at et Takeaway Teaching-tema ikke er et online-forløb, som de studerende på egen hånd skal gennemføre. Det er heller ikke et færdiglavet undervisningsforløb, som underviserne hverken kan eller skal ‘afspille’ uden videre og uden tilknytning til fagets yderligere indhold,” fortæller Hanne Balsby Thingholm.

“Indholdet i hvert Takeaway Teaching-tema er tænkt som inspirationsmateriale, og det ligger åbent og tilgængeligt, således at underviserne selv kan re-designe indholdet – og på den måde bruge den opbygning og de aktiviteter, som giver mening for netop deres undervisning og fagets indhold”, forklarer hun yderligere.

Der er altså ikke én bestemt måde at bruge Takeaway Teaching på. De forskellige temaer kan tages i brug af både den individuelle underviser eller af flere undervisere sammen i større fagteams.

“Det vigtige er, at underviserne læser og orienterer sig i indholdet i det enkelte tema på hjemmesiden og med det som udgangspunkt udvælger og tilpasser de dele, som de selv vurderer vil fungere hensigtsmæssigt”, afslutter Hanne Balsby Thingholm.

Med hjælp fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier kan det udvalgte Takeaway Teaching-tema indlejres direkte i ens kursus på Blackboard. Men elementerne kan også tilføjes undervisningsplanen og afvikles uden brug af digitale medier.

Du kan læse mere om Takeaway Teaching, gå på opdagelse i de enkelte temaer og se, hvordan du selv afprøver det på tdm.au.dk/tat.

Forrige artikel Næste artikel

1 kommentar

  • Svar Undervisningsudvikling og Digitale Medier - CUDiM holder faglig åbningsreception

    […] mulighed for at høre adjunkt Hanne Balsby Thingholm fortælle om et af centrets nyeste projekter Takeaway Teaching, udviklingskonsulent Mette Brinch Thomsen, der fortæller om centrets fokus på gymnasieaktiviteter […]

    26/10/2017 at 07:51
  • Tilføj en kommentar

    Læs også

    Videre til værktøjslinje