Seminar om kollaborativ læring skal give praktiske råd til undervisere

Formålet med “seminar om kollaborativ læring” er at udvikle underviserens evne til at øge de studerendes engagement og den aktive deltagen i undervisningen. Derudover er hensigten at fremme vejledningen og struktureringen af de studerendes indbyrdes samarbejde og interaktion.

Collaborative learning, scripting og peer feedback er centrale emner for seminaret, der afholdes på CUDiM den 10. februar. Dagen vil både byde på en teoretisk tilgang, men også omfangsrigt inddrage praktiske råd og aktiviteter.

Lektor Pantelis M. Papadopoulos, der blandt andet forsker i teknologi med læringspotentiale, vil stå for arrangementet. Fokus for dagen er såkaldt instructional design, og der vil blive lagt vægt på, hvad collaborative learning konkret indebærer, hvordan motivationsteorier kan inddrages i undervisningsplanlægningen, samt hvordan peer feedback kan være udbytterigt for begge parter i processen.

Herudover adresseres også spørgsmålet om, hvordan den teoretiske tilgang rent praktisk kan inddrages og implementeres i undervisningen. I forbindelse hermed præsenteres forskellige digitale og innovative værktøjer, som er anvendelige i skabelsen af en læringsrum hinsides klasselokalet. Med andre ord tilbydes redskaber til en effektivisering af læringsprocessen og en afhjælp af underviserens arbejdsbyrde.

Udbytte i praksis

Seminaret er primært målrettet universitetsundervisere og kolleger og vil blive afholdt på engelsk. Det er målet, at deltagerne går fra dagen med ny viden om, hvordan collaborative learning kan underbygge forskellige læringsmål samt evne til selv at udføre det i praksis med inddragelse af forskellige digitale værktøjer.

Som en opfølgning på seminaret bliver der ved semesterets afslutning i maj eller juni planlagt og afholdt online gruppemøder. Møderne skal tjene til en evaluering af seminarets udbytte, men også lægge op til en fremadrettet rådgivning og erfaringsdeling deltagerne imellem.

Tilmeldingsfristen er den 1. februar, og kurset er gratis for alle tilknyttet Aarhus Universitet.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje