Projekt styrker sprogstuderendes læsefærdigheder

Under titlen “TURBO II: Tekstlæsning med udbytte” bliver sprogstuderende på fire forskellige Arts-fag klædt på til at klare læsemængderne i deres studier. Projektet er sat i gang af afdelingsleder Sven Halse i samarbejde med TDM’s medarbejdere på området.

Underviserne på fire forskellige sprogfag på Arts i Aarhus Universitet er gået sammen om at finde en samlet løsning på de sprogstuderendes udfordringer i forhold til læsefærdigheder. Det er blevet til et projekt med navnet “TURBO II: Tekstlæsning med udbytte”, hvor målet er at forbedre sprogstuderendes faglige læsekompetencer og dermed også studiekvaliteten.

Sven Halse er afdelingsleder for Tysk og Romanske Sprog og er idemanden bag projektet. Afdelingen har søgt midler til særlige pædagogiske initiativer og kontaktet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.

“Mine kolleger, som underviser på de forskellige sprogfag og jeg selv oplever via blandt andet de studerendes evalueringer, at de synes, at læsemængderne er for store, og at teksterne er for vanskelige. Det er på trods af, at vi synes, at vi til stadighed skærer ned på kravene,” fortæller Sven Halse og fortsætter:

“Jeg underviser selv i Studium Generale, hvor vi er gået fra at læse primærtekster til at læse fremstillinger af Foucault, Derrida eller lignende, men vi oplever stadig, at vi får de samme tilbagemeldinger. Vi vil jo gerne imødekommende disse tilbagemeldinger – ikke med hovedrysten, men med pædagogiske tiltag.”

Kombination af workshops og instruktor-indsats

Projektet er efterfølger til Turbo 1, der er et grundlæggende forløb i elementær grammatik på de sprogstuderendes første semester. Ideoplægget var i denne omgang, at indsatsen skulle være i form af nogle fælles tværgående projekter i stedet for mange enkeltprojekter.

“Vi har tidligere haft et projekt om akademisk skriftlighed sammen med CUDiM, og så havde jeg talt med kolleger om et andet udviklingsprojekt på området. Det var netop de studerendes evner til at læse tekster. At det faktisk er noget, som vi bør styrke,” fortæller Sven Halse.

CUDiM var straks med på ideen, og der blev sat ressourcer ind på det med det samme. Projektet ledes af chefkonsulent Stacey Cozart, mens læse- og skrivevejleder Lene Louise Lauridsen har fungeret som underviseren på de fire fællesworkshops, og har samtidig hjulpet de tre instruktører med at udvikle indholdet til de to instruktor-workshops.

“Formen var givet på forhånd, men den fungerer godt, fordi den giver de studerende tid og rum til at kunne reflektere. Faget går ud på at ændre vaner. Det tager lang tid og kræver, at man afprøver teknikker og strategier både til workshops og derhjemme, at man taler med sine medstuderende og at man har nogle aha-oplevelser undervejs,” fortæller Lene Louise Lauridsen.

De sprogstuderende skal tilegne sig forskellige læseteknikker og strategier til at gribe læsearbejdet an. Emnerne er fx læsning på skærm, notatteknikker, læseteknologier, memo-teknikker, læsning på fremmedsprog og læsehastighed.

Andre fagligheder kan følge trop

En del af den nærværende problemstilling på fagene Tysk, Spansk, Fransk og Italiensk handler om, at de sprogstuderende skal læse svære tekster som samtidig er skrevet på et fremmedsprog. Dog mener underviser Lene Louise Lauridsen, at konceptet med workshops om læsefærdigheder er noget, som man godt kunne udvide til andre fagligheder.

“Læsning er den vigtigste kilde til viden på alle fag på universitetet, og det er derfor oplagt at konceptet kan bruges bredt. Der er særlige læseopgaver på de fleste fag på universitetet. Fælles for de studerende er, at evnen til at kunne fordybe sig i læsning skal trænes – for nogle mere end andre. Nogle studerende kommer fra gymnasiet med uhensigtsmæssige læsevaner, som der med fordel kan justeres på – inden de møder en evt. læsekrise,” fortæller Lene Louise Lauridsen.

Sven Halse er glad for projektets gennemførsel og peger samtidig på, at dette projekt kan være med til at gøre, at de stadig kan anvende tekster på det niveau, som underviserne fagligt kan forsvare.

Afdelingen har netop besluttet, at de gerne vil gentage tekstlæsningskurset til efteråret. Denne gang allerede for 1. semesters sprogstuderende, da de tilknyttede undervisere fortæller, at det er et godt kursus, men at de studerende har brug for det helt fra studiestart.

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje