Ph.d.-vejledning, der strukturerer ny viden

Seminar bød på internationale forskere, der satte fokus på ph.d-vejledernes egne processer og tavse viden. Professor Gina Wisker forklarer her sine tanker om, hvordan vejledningen kan bidrage til konceptuel tænkning.

Professor Gina Wisker fra University of Brighton og Professor Kari Smith fra University of Bergen stod for én workshop hver på ph.d.-vejledningsseminaret, hvor vejledere fra SDU, KU, AAU og AU sammen kunne udveksle erfaringer og fik mulighed for at reflektere over egen praksis.

Fokus var blandt andet var på at synliggøre de vaner og idealer, som vejlederne har – ikke mindst i de mere komplekse situationer i løbet af et ph.d.-forløb. Men også om hvilke strategier ph.d.-vejlederen kan anvende for at skubbe processen frem mod nye indsigter med forskellige strategier.

“Some of the things that we have found from the research calls students to work on a more complex, conceptual level are things that you can actually do. You can enable them to go to a conference, you can ask those challenging questions, you can put them in touch with other students who, in an engineered community, a seminar, will ask those questions to them,” fortæller Gina Wisker.

Ny erkendelse som en tærskel

Gina Wisker mener, at forskningsforløbet har mange forskellige dimensioner, hvor både det professionelle og det personlige liv også påvirker ph.d.-processen og erkendelserne omkring det.

Tidspunktet, hvor den studerende når til den nye erkendelse, kalder Gina Wisker “conceptual threshold crossing.” Det kan fx være i forbindelse med at læse en tekst, i interaktion med andre forskere, men også i dialog med vejlederen, hvor en ny ide kan skabe et overblik eller et ændret forløb.

”So you start to think more conceptually, critically and creatively. It feels like a bit of a breakthrough and that you are thinking and making something new. It is quite often seen in more conceptually expressed writings. Your writing is not merely detail facts or steps, it will talk about the meaning and theorises things. When you read this work as a supervisor, you will be aware that some breakthrough in thinking has taken place in the student’s work,” fortæller hun.

Vejlederen kan “nudge” den studerende

Hun mener ikke, at det nødvendigvis kræver en situation, hvor den ph.d.-studerende er kørt fast, for at man som ph.d.-vejleder kan gøre brug af forskellige strategier til at “nudge” (eller skubbe) til processen.

“Your students will not have revelations all the time but if you ask a group of students to present to each other and there is six of them, I bet there is going to be two who say ‘I really know what I am talking about now because I had to do that’. Even producing a blog post causes people to pull ideas together,” fortæller Gina Wisker og forklarer i forhold til at forstå ph.d.-vejlederen som en form for gatekeeper på disciplinens grundlæggende indsigter:

“One of the characteristics is being able to question. But one of the characteristics of getting through the gate is not smashing absolutely everything and put everything in its place and it is not just reproducing. These things should not get you through, just reproducing and not understanding and smashing everything. I think they are the outer poles.”

Adjunkt Søren Smedegaard Bengtsen og lektor Tina Bering Keiding organiserede seminaret på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje