Pædagogisk grundkursus for instruktorer

I løbet af tre kursusgange i januar og februar er Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier med til at give de nye studenterinstruktorer på Arts et godt fundament for at tage hul på deres første undervisningstimer.

“Formålet med instruktorkurset er, at deltagerne kan lære, hvordan de kan tilrettelægge deres undervisning i praksis”, forklarer Karen Louise Møller, der er faglig koordinator og underviser på kurset.

På instruktorkurset bliver de studerende introduceret til eksempelvis struktur og klarhed i undervisningen og måder at skabe aktivt deltagende studerende.

“Forskningen viser, at dette har betydning for de studerendes læringsudbytte”, fortsætter Karen Louise Møller.

Undervisningen foregår som en blanding mellem oplæg og arbejde i mindre grupper. På kurset afholdes også et oplæg med en forelæser og erfaren instruktor, der deler deres erfaringer med de nye instruktorer. Desuden indgår der en periode med online-aktiviteter, der forløber sideløbende med de studerendes første uger som undervisere.

De studerende lærer på denne måde om centrale pædagogiske begreber, får praktiske redskaber til at planlægge undervisning og reflekterer over deres egen rolle som instruktorer.

Erfaringsudveksling og netværk

De studerende på kurset kommer fra mange forskellige fagligheder, og en vigtig gevinst ved kurset er, at de nye instruktorer lærer hinanden at kende, så de efterfølgende kan dele idéer, oplevelser og frustrationer med hinanden.

Den tredje og sidste undervisningsgang, der afholdes i slutningen af februar, hvor instruktorerne således har været i gang med undervisningen i nogle uger, fokuserer også på erfaringsudveksling og diskussion af de udfordringer, som de nye instruktorer har oplevet indtil videre.

Kurset afholdes ved begyndelsen af hvert semester, så nye instruktorer altid har mulighed for at blive grundigt forberedt inden deres undervisning begynder. Forløbet er ikke obligatorisk, men en stor del af de nye instruktorer vælger at deltage.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje