OOCs skaber læringsuniverser på tværs af digitale tjenester

Kategoriseret It-didaktisk design, MOOCs
Skrevet af
Det første af AU’s OOCs, kurset Digitale Læringskontekster, er begyndt. 165 deltagere er tilmeldt forløbet, som strækker sig over perioden fra 2. september til 14. oktober. På tværs af en række digitale tjenester formår Digitale Læringskontekster at etablere videndeling og faglig diskussion blandt både universitetsstuderende og deltagere fra andre beskæftigelsesområder.

Inspireret af fænomenet MOOCs, som de senere år har opnået stor udbredelse i både USA og Europa, er kurset Digitale Læringskontekster det første åbne online kursus på Aarhus Universitet – en såkaldt OOC. Disse forløb er åbne for alle interesserede, de er gratis at deltage i og 100% onlinebaserede.

I Aarhus Universitets udvikling af kursusforløbene har man valgt at udelade M’et, der står for ‘massive’. Dette skyldes, at man ikke nødvendigvis tilstræber en massiv modtagerskare, men nærmere ønsker en øget opmærksomhed på forskellige uddannelsers faglighed og samtidig etableringen af mere interaktion mellem universitet og omverden.

OOC’en Digitale læringskontekster forløber i direkte tilknytning til et ECTS-belagt fag på kandidatuddannelsen IT-didaktisk design. Dermed blandes studerende der følger en uddannelse på universitetet med deltagere udefra. På den måde kan tilbydes de indblik i, hvad det vil sige at være universitetsstuderende.

Indholdet peger på formatet selv

I tråd med det nytænkende kursusformat, som 100% onlinebaseret, er indholdet på Digitale Læringskontekster ligeledes centreret omkring spørgsmålet: Hvad er fremtidens uddannelse?

“Med udgangspunkt i et it-didaktisk perspektiv vil vi i kurset Digitale Læringskontekster undersøge og eksperimentere med en række udvalgte digitale teknologier i forskellige læringspraksisser med afsæt i deltagernes egen hverdag og profession,” lyder en del af kursusbeskrivelsen på kursets egen primære digitale læringsplatform – en blog hvor både undervisere og deltagere kan bidrage med indhold på forskellig vis.

Udover bloggen er forløbet opbygget omkring en medieøkologi, hvor mange forskellige digitale tjenester er i spil og faciliterer organisering af deltagere og indhold på forskellige måder.

I en video om tanker og refleksioner over det didaktiske design, der ligger til grund for kurset, uddybes denne medieøkologi af Videnskabelig assistent Tom Gislev og Lektor Klaus Thestrup. Begge er de ansat hos Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og er undervisere på Digitale kontekster.

Af videoen fremgår det, at bloggen fungerer på én måde til en forholdsvis faglig videndeling og asynkron kommunikation, mens en facebookgruppe faciliterer deling af viden og relationer af mere praktisk og personlig art. Endeligt er brugen af Google Hangouts et eksempel på, hvordan deltagerne benytter en digital platform til at skabe direkte og synkron kommunikation.

Hvorfor medieøkologi?

En af pointerne med medieøkologi som en central del af kursets opbygning er ifølge Tom Gislev, at skabelsen af et læringsunivers ikke ligger i brugen af ét lukket system. Snarere opbygges læringsuniverset gennem en kombination af mange forskellige tjenester, som har hver deres funktion.

“Det er et undervisningskoncept, som først og fremmest lægger vægt på åbenhed. Man bliver dygtigere af at åbne sig op til omverdenen og sætte sin egen viden i spil overfor andre mennesker, der er interesserede i det samme. På den måde opstår ny mening,” udtaler Tom Gislev.

“Det har vist sig, at forløbet også etablerer forbindelser og netværk mellem større institutioner, der er interesserede i dette felt. Rekrutteringen af deltagere er bredere end først antaget, og vi har også flere deltagere, som selv er undervisere ved professionshøjskoler og universiteter, eller som kommer fra private virksomheder, der er beskæftiget med samme emner”, fortæller han yderligere.

Aktivitet både inde og ude fra universitetet

Både deltagerantallet og diversiteten blandt deltagerne på kurset Digitale Læringskontekster er større end forventet, hvilket i sig selv er en succes, ifølge Tom Gislev. Han påpeger yderligere, at selvom indholdsproduktion til bloggen og deltagelse i diskussioner online kun er obligatorisk for de deltagere, der får tildelt ECTS-point og følger kurset som en del af deres uddannelse, er der ligeså mange udefra universitetet, som er lige så aktive.

Et eksempel på dette er Liv Brodal, der deltager aktivt i kurset, poster indhold og henvender sig direkte til sine medkursister på de anvendte digitale tjenester. Hun er ikke fuldtidsstuderende, men udviser alligevel fuldt engagement i det netværk som faciliteres gennem det åbne kursus hun deltager i.

Liv Brodal: Når teknolgien måske fremmer læring

Læs mere:

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje