Nyt redskab til online møderum testes i pilotprojekt på Arts

Behovet og efterspørgslen efter at kunne mødes om fagligt indhold online bliver stadigt større på Aarhus Universitet. Med dette motiv tester Blackboard-gruppen på CUDiM gennem fire cases et nyt redskab til online undervisnings- og møderum, som skal øge uafhængighed af sted og fleksibiliteten hos både studerende og undervisere.

Blackboard Collaborate hedder det web-konferencesystem, som lige nu afprøves i et pilotprojekt på Arts, AU, der har været igang siden sommerferien. Med pilotprojektet ønsker man at undersøge anvendeligheden af Blackboard Collaborate, og dermed finde frem til den bedste måde at imødekomme ønsker om at kunne afholde online undervisning og møder både i og mellem undervisningsgange. Dette er ønsker, der ytres fra alle fire fakulteter på Aarhus Universitet.

Blackboard Collaborate muliggør interaktion mellem studerende, undervisere og administrative medarbejdere gennem lyd og video uafhængigt af fysisk placering. Det kan dreje sig om både vejledning, gruppearbejde, dialog eller blot mulighed for deltagelse, selvom man er forhindret i at møde op fysisk. Redskabet testes i fire forskellige cases på Arts, herunder to sommerkurser, et profilfag og CUDiMs egen kandidatuddannelse It-didaktisk design.

Meget Intuitivt og brugbart

“En ting, der overraskede mig, var den community-building, der fandt sted ved brugen af Blackboard Collaborate. Det synes jeg var fantastisk – både for de studerende og for mig som underviser. Collaborate har både denne sociale funktion, som man ikke skal underkende i forhold til læring, men også at man som underviser får en tydelig fornemmelse af, hvor de studerende er henne, hvor meget de kan læse og hvad de har svært ved,” fortæller lektor Mette Thunø om sine erfaringer med at bruge Blackboard Collaborate i forbindelse med kurset i Global Transactions and Intercultural Competency.

“Desuden fandt jeg Collaborate meget intuitivt og ligetil. Når du er i Blackboard Collaborate, så er du i dit kendte LMS-miljø, og brugerfladen er derfor meget nem at gå til for de studerende. Tjenesten er nem at bruge som underviser, når jeg blandt andet skulle vise slides fra Blackboard-rummet,” fortsætter hun.

Web-konferencesystemet Blackboard Collaborate minder en del om Google Hangouts i interface og har flere af de samme funktioner. Dog ser man fordele ved, at programmet er indbygget i læringsplatformen Blackboard, der allerede er indført på AU. Hermed forventes der en mere ukompliceret tilegnelse for både studerende og universitetsansatte, ligesom det vil styrke Blackboards rolle som samlingspunkt for online undervisningsaktiviteter på AU.

For yderligere at kvalificere en eventuel indføring af Blackboard Collaborate indeholder pilotprojektet en komparativ analyse af Blackboard Collaborate og to andre redskaber til online møderum, Google Hangouts og Adobe Connect.

Pilotprojektet har været i gang siden juli i år og kører til og med december. I det nye år venter en evaluering og bedømmelse af, hvorvidt arbejdet med Blackboard Collaborate skal føres videre. Det er således endnu ikke sikkert, at Blackboard Collaborate bliver et fast indlejret redskab i den allerede integrerede læringsplatform på Arts og resten af AU.

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje