Nyt praksislærerforløb om innovation og entreprenørskab

Kategoriseret Gymnasieskolen
Skrevet af
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet inviterer undervisere, gymnasielærere og ledere fra alle typer af gymnasier til et praksislærerforløb om innovation og entreprenørskab i de humanistiske uddannelser.

Forløbet er udviklet af er en gruppe undervisere på Aarhus Universitet med støtte fra Undervisningsministeriet. Baggrunden for praksislærerforløbet findes i, at mange undervisere på universiteter og i gymnasier eksperimenterer med at gøre innovation og entreprenørskab til en del af den faglige undervisning. Institutionerne arbejder pædagogisk og didaktisk med at udvikle et nyt dannelsesideal, hvor eleverne og de studerende forholder sig ansvarligt til sig selv og omverdenen – og dermed også til egen læring.

Samtidig arbejder uddannelsesinstitutionernes ledere på at udvikle en innovativ kultur, et mindset og daglige rutiner, der understøtter dannelsesprojektet. Selvom mange undervisere på gymnasier og universitetet har gode erfaringer med at inddrage innovation og entreprenørskab både i de enkelte fag og tværfagligt, har de sjældent mulighed for udveksle erfaringer og blive klogere pædagogisk og didaktisk.

Derfor henvender forløbet sig også både til undervisere og ledere, fortæller Lisbeth Christensen, som er en del af udviklingsgruppen bag forløbet.

”Idéen med dette praksislæringsforløb er at bringe undervisere fra forskellige uddannelsesinstitutioner sammen og skabe et praksislæringsrum, hvor der bliver mulighed for i fællesskab at udvikle og afprøver nye prototyper på undervisningsforløb og altså blive klogere på den daglige undervisning, men også hvordan institutionerne kan arbejde organisatorisk med innovationsdagsordenen,” uddyber Lisbeth Christensen.

Tre faser med to workshops

Forløbet er bygget op om tre faser og to workshops. I første fase handler det om videndeling og idégenering i forhold til udfordringer og muligheder, der ligger i at undervise i innovation og entreprenørskab. Deltagerne vælger at arbejde videre med en udfordring, og planlægger i fællesskab en ny løsning i fase to som fungerer som afprøvningsfase.

På den sidste workshop præsenteres og justeres de forskellige prototyper og de erfaringer, deltagerne har fra afprøvningerne. På workshoppen debatteres endvidere, hvordan den organisatoriske kontekst kan bakke op om undervisernes arbejde med at understøtte elevernes og de studerendes entreprenørielle kompetencer.

”På workshoppen kan underviserne invitere ledere og studieansvarlige fra egen organisation til at deltage i debatten. Det kan være et skridt videre i at få innovation og entreprenørskab i spil i uddannelsesinstitutionen”, slutter Lisbeth Christensen.

Information om forløbet

Det er gratis at deltage i forløbet. Tilmeldingsfristen er d. 26. april.

  • 1. workshop er den 5. maj kl. 13.00 – 17.00 (udveksling og idégenerering)
  • ”Mellemrummet” er fra den 5. maj og til den 9. september (konkrete eksperimenter og forsøg udføres)
  • 2. workshop er den 9. september kl. 13.00 – 17.00 (prototyping)

Læs mere i den officielle indbydelse

Tilmeld dig på webshoppen

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje