Kursustilmeldinger til Blackboard er klar

Efter sommerferien går størstedelen af alle 1. års-kandidatstuderende på Arts og deres undervisere over i det nye læringssystem Blackboard. Derfor vil der inden sommerferien blive udbudt kurser i Blackboard til de pågældende undervisere.

Siden 2013 har projektgruppen for Blackboard-implementeringen samarbejdet med undervisere fra forskellige fag på Arts, der har fungeret som testpiloter på det nye Learning Management System. Arbejdet er stadig i gang og skal munde ud i gennemarbejdede materialer til alle Blackboard-brugere.

Projektgruppen har samarbejdet med undervisere fra forskellige kurser på hele Arts, hvor et AU Blackboard-miljø er blevet afprøvet, og de har testet de materialer og kurser, som er blevet udarbejdet på baggrund af deres erfaringer.

“Vi har været ude og undersøge, hvad man som underviser har behov for i forhold til et Learning Management System. Hvad er det, der er vigtigt for den enkelte, og hvad har man anvendt i tidligere LMS’er som First Class og AULA. Det er både i forhold til at kunne forstå de grundlæggende funktionaliteter og skabe et overblik, men også i forhold til at understøtte de studerendes aktiviteter i og udenfor undervisningen,” fortæller Kirsten Lund, som er projektleder i implementeringsprocessen.

Udbud af forskellige kursusformater

For at komme godt fra start bliver underviserne, der skal i gang med at bruge Blackboard, inviteret til informationsmøder på deres eget institut, hvor de bliver tilbudt en række kursusaktiviteter.

Fakultetsledelsen har derudover afsat ressourcer til, at alle undervisere kan komme på et udviklingsforløb over tre workshop-dage med opstartsworkshop før semesterstart, midtvejsseminar i semestret og vidensdelingsworkshop efter semestrets afslutning.

Forløbets tre workshopdage forventes aflagt af alle heltidsansatte undervisere på Arts (eksklusiv adjunkter og ph.d.-studerende).

Derudover vil der være mulighed for at komme på følgende kurser

  • Kom godt i gang med Blackboard
  • Redesign dit kursus i Blackboard
  • Online kurser
  • Cafémøder

Læs mere og tilmeld dig kurser på siden Kurser og aktiviteter, hvor der også er mulighed for at booke en pædagogisk konsulent, som kan give en-til-en-support.

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje