International forskergruppe mødtes for at diskutere PhD-uddannelse og -karriere

Temaet var ‘Beyond the thesis and beyond the academy’, da den internationale forskergruppe EARLY-SIG 24, heriblandt Søren Smedegaard Bengtsen fra CUDiM, for nyligt mødtes til konference i Porto, hvor fokus især var på de muligheder og behov for råd og vejledning, som gør sig gældende for PhD-studerende og nyligt uddannede PhD-forskere.

Konferencen samlede medlemmer af den særlige interessegruppe (SIG) inden for forskeruddannelse og -karriere, som er nedsat af den internationale sammenslutning ‘European Association for Research on Learning and Instruction’. Formålet med forskergruppen er at fremme udvikling i forskning og teori, og derigennem opfordre til innovativ og forskningsbaseret praksis inden for PhD-uddannelse.

Søren Smedegaard Bengtsen, Lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier er del af af EARLY-SIG 24, og var med på konferencen, hvor frasen ‘beyond’ på flere måder var central for temaet. Frasen peger både på problematikker vedrørende PhD-studerende og nyuddannede PhD’ers behov for vejledning og sparring under deres uddannelse eller ansættelse, men berører også et mere langsigtet fokus på behov for vejledning til karriereforløb og fremtidige ansættelsesmuligheder.

Forskergruppen beskæftiger sig således ikke udelukkende med PhD-studerende, men også såkaldte Early Career Researchers, som omfatter post.docs og projektansatte forskere, og som lige efter færdiggørelsen af en PhD kan have samme behov for vejledningsmæssig opmærksomhed.

”Konferencens omdrejningspunkt er, hvordan man som forsker og udvikler inden for feltet kan få en stærkere fornemmelse af, hvordan PhD-studerende og Early Career Researchers oplever at have brug for støtte, råd, vejledning, og sparring, som ofte ikke tilbydes eller er en del af deres uddannelse eller ansættelse. Det kan eksempelvis være trivselsorienterede aspekter af deres PhD-forløb, samt hvordan de får arbejdsliv og familie- eller privatliv til at stemme overens,” fortæller Søren Smedegaard Bengtsen.

Udvikling af forskningsfelt

Et vigtigt formål med afholdelsen af konferencen er sparring og diskussion blandt forskere inden for samme interesseområde med henblik på at udvikle feltet. Derfor er både metodiske og teoretiske spørgsmål og udfordringer relevante at diskutere. Ifølge Søren Smedegaard Bengtsen er det både væsentligt at udvikle forskningsmetoder til, hvordan PhD-uddannelse skal forstås, ligesom det også er vigtigt at påpege, hvilke sider af PhD-forløbet, der skal opnås større viden om.

”I øjeblikket er der eksempelvis stort fokus på, hvordan PhD-studerende i et helhedsperspektiv organiserer deres hverdag både på og uden for universitetet. Her er det bl.a. vigtigt at diskutere, hvordan man kan undersøge sider af de PhD-studerendes privatliv, hvilket både rummer metodologiske og etiske udfordringer,” uddyber han.

Et kvalitativt blik

Mange lande og dermed også mange perspektiver er repræsenteret på EARLY-SIG 24 konferencen. Især forskere og andre fagfolk med beskæftigelse inden for samfundsvidenskaben bidrager til udviklingen af viden på emneområdet, hvilket medfører et selvfølgeligt fokus på kvantitative forskningstilgange og socio-økonomiske samt socio-politiske aspekter af PhD-uddannelse. I forhold til sin egen rolle heroverfor fortæller Søren Smedegaard Bengtsen således:

”På konferencen har jeg særligt kunne bidrage med indspark fra mine vejledningspædagogiske undersøgelser herhjemme og i udlandet. De samfundsvidenskabelige aspekter er super vigtige og interessante, men her kan jeg bryde ind og minde om, at vi også bør forholde os til uddannelsens pædagogiske og didaktiske dimensioner.”

Koblingen mellem den kvalitative og den kvantitative tilgang til forskningsfeltet gør sig ligeledes gældende i et projekt, som Søren Smedegaard Bengsten er i gang med sammen med en gruppe forskere fra Helsinki Universitet, der også deltager på konferencen. Projektet er en større undersøgelse af PhD-studerendes oplevelser af PhD-forløbet i et organisatorisk og trivselsorienteret perspektiv på hhv. Aarhus Universitet og Helsinki Universitet, og dækker både over en kvantitativ og kvalitativ del. Deltagelse i EARLY-SIG 24 konferencen understøtter således både projektsamarbejdet ligesom centrale problemstillinger bliver taget op til yderligere refleksion.

Læs mere
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje