Hvordan oplever internationale medarbejdere AU?

Kategoriseret Undervisningsudvikling
Skrevet af
På dette års ECER konference i København præsenterede Stacey Cozart, chefkonsulent hos CUDiM, sammen med Katy Kupatadze, lektor i Spansk, Elon University, resultaterne fra forskningsprojektet “Hospitality in Academia: Perspectives and Experiences of International Faculty”.

Stacey Cozart og Katy Kupatadze har gennem forskningsprojektet undersøgt erfaringer og perspektiver hos udenlandske VIP’er omkring deres arbejde – især undervisning – på deres værtsinstitutioner, hhv. Aarhus Universitet og Elon University, USA.

De brugte ECER konferencen til at præsentere og diskutere deres resultater fra projektet:

“Vi diskuterede vores resultater på baggrund af hospitality theory og cosmopolitan theory, og vores hovedargument var, at der er en spænding mellem universiteternes overordnede kosmopolitiske internationaliseringsstrategier og –politikker samt ansættelsespraksisser og de fleste af vores udenlandske informanters erfaringer”, fortæller Stacey Cozart.

Projektet er udført som et mindre tværinstitutionelt kvalitativt forskningsprojekt, og hun uddyber, at de to gerne ser, at projektet med tiden kan udvides:

“Vores håb er, at vi kan udvide projektet til at omfatte flere informanter inklusiv danske forskere og undervisere på andre fakulteter og institutioner. Udviklingsmæssigt ønsker vi at bidrage til større inklusion og interkulturel læring for både studerende og ansatte”.

Samarbejde på tværs af institutioner

Præsentationen på konferencen gav god mulighed for at diskutere projektet med ligesindede. Flere af deltagerne i sessionen bemærkede, at det var et vigtigt emne, og oplægget åbnede også op for mulige samarbejder på tværs af institutioner:  

“En forsker fra England diskuterede en del med os efterfølgende. Hun har lavet et lignende stykke forskning på sit eget universitet i England. Hun var meget interesseret i vores teoretiske perspektiv og vil gerne lave et symposium sammen med os til ECER 2018, hvor temaet er Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research”, fortæller Stacey Cozart.

Det er European Educational Research Association (EERA), der står bag ECER konferencen, der i år blev afholdt i København. Årets tema var Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje