Hvad er Blackboard?

Det fælles Learning Management System, Blackboard, skal implementeres på hele Aarhus Universitet. Pilotprojekterne er sat i gang på Arts og projektleder Kirsten Lund forklarer her om nogle af de muligheder, som hun ser for underviserne.

“Blackboard er en digital læringsplatform, som alle undervisere og studerende vil kunne tilgå via nettet. Det er tanken, at Blackboard bliver det fælles, digitale mødested, hvor man som undervisere og studerende vil få mulighed for at mødes omkring egne fag,” fortæller Kirsten Lund, projektleder på implementeringen af Blackboard på Arts.

Projektgruppen er i øjeblikket i gang med at gennemføre pilotprojekter på blandt andet Engelsk, Teologi og Historie. Flere undervisere er allerede i gang med at bruge systemet til blandt andet at lægge undervisningsmaterialer ud til deres studerende og bruge funktionerne til afleveringer og feedback.

“Hver person, om man er underviser eller studerende, har sin egen profil, som mange vil kende fra blandt andet Facebook. Det betyder, at man for eksempel kan oprette grupper på tværs af fagene også i forhold til fælles interesseområder og lignende, som går på tværs af fagene,” fortæller Kirsten Lund.

Fælles system for hele universitetet

Aarhus Universitet har valgt, at Blackboard skal afløse alle andre eksisterende Learning Management Systemer på AU. Det vil ifølge Kirsten Lund kunne højne kvaliteten i de studerendes uddannelsesforløb på flere måder. Med et fælles system får de studerende en ensartet og sammenhængende læringsplatform, som de vil kunne nikke genkendende til uanset hvilket fag og uddannelse de følger.

“På visse dele af universitetet har man mange studerende, der har fag på tværs af uddannelser og hovedområder. Som det er nu, betyder det, at de også må skifte mellem forskellige Learning Management Systemer, så det vil være en stor fordel for alle at have et fælles system. Derudover giver det for eksempel også mulighed for på sigt at lave evalueringer på tværs af uddannelser via Blackboard, og dernæst skaber det mulighed for, at de studerende kan have en sammenhængende portfolio for hele deres uddannelsesforløb,” fortæller hun.

Lettere administration og mobile fordele

Kirsten Lund peger på nogle af de fordele ved Blackboard som Learning Management System, hvor materialer og administrativ informationer kan blive samlet. Derudover giver systemet gode muligheder for, at undervisere får mulighed for at udvikle nye og supplerende måder at bedrive undervisning på, hvor undervisningen ikke udelukkende behøver foregå i klasserummet, men også kan foregå før og efter med de redskaber som Blackboard har samlet i sit system.

“En afleveringsopgave behøver fx ikke kun være skriftlig. Den kan eksempelvis være flankeret af en mundtlig videoaflevering, hvor medstuderende kan give online feedback i en studiegruppe. Det kan også være en opgave, der handler om fælles vidensopbygning i en wiki. Paletten for blandt andet afleveringsopgaver, feedback og samarbejde er blevet væsentlig mere nuanceret med Blackboard,” fortæller hun.

Undervisere har muligheder for at distribuere materialer og information til deres studerende på en nem måde og sikre, at deres studerende får besked pr. mail om, at der er nyt fra deres kurser. Der vil være tilknyttet en app, som studerende kan hente ned på deres smartphone, som kan pushe beskeder, når der er nyt fra deres undervisere.

Kirsten Lund peger desuden på de muligheder, som Blackboard giver til underviserne i forhold til at give feedback og bygge deres egne kursusskabeloner til undervisningen.

“Undervisere kan kan kopiere og tilpasse deres kurser år for år, så alt ikke skal bygges op fra grunden hver gang,” fortæller Kirsten Lund og fortsætter:

“Endelig skal undervisere ikke bekymre sig om den grundlæggende oprettelse af deres fag og tilknytning af deres studerende til fagene. Det sørger it-systemerne for. De skal blot logge sig på og alene tænke på at opbygge deres fag og didaktik for undervisningsforløbet,” slutter hun.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje