Gymnasielærere implementerer entreprenørskab i projektuge for hel årgang

Fire gymnasielærere fra Randers HF og VUC er i fuld gang med at implementere entreprenørskab og innovation i både undervisning og personaleaktiviteter på gymnasiet, efter de har har deltaget i første seminar på E3U-efteruddannelsen.

“De føler, at der er en stærk korrespondance mellem deres dagligdag og E3U, og de er allerede i fuld gang med at anvende noget af det, de fik med fra Seminar 1 i en projektuge for hele første årgang, som netop de fire har ansvaret for.”

Sådan fortæller Ann Balleby, Uddannelseschef på Randers HF og VUC, der på nært hold har oplevet lærernes begejstring og gåpåmod i forhold til at integrere entreprenørskab i undervisningen, efter de har deltaget i E3U-efteruddannelsen.

Skønt at få sådan en flok hjem på lærerværelset

De fire lærere, som har fulgt efteruddannelsen E3U, har ifølge Ann Balleby oplevet, at den viden, de har tilegnet sig gennem efteruddannelsen, i høj grad spiller sammen med deres dagligdag. Hun uddyber, at dette skinner igennem i lærernes engagement og mange tanker omkring, hvordan de kan videreføre deres viden til skolen og de andre lærere:  

“De spekulerer i mulige anvendelser af metoderne og har overvejelser omkring entreprenørskab og innovation i forhold til både undervisning og personaledage. Og de tænker meget over, hvordan vi kan forankre tankerne i skolen. Det er simpelthen skønt at få sådan en flok hjem på lærerværelset.”

Entreprenørskab med udgangspunkt i undervisningspraksis

Efteruddannelsen E3U er netop udformet med det formål at ruste lærere og undervisere til at bruge entreprenørskab med udgangspunkt i deres undervisningspraksis. Dette sker ved, at underviserne gennem efteruddannelsesforløbet selv gennemgår en entreprenøriel læreproces.

Arbejdsformen på E3U er baseret på aktionslæring, der med udgangspunkt i korte oplæg, videoer og artikler giver kursisterne rum og mulighed for at arbejde praktisk med at udvikle egen undervisning.

Sammenhæng på tværs af uddannelsesniveauer

E3U henvender sig både til folkeskolelærere, undervisere på de gymnasiale uddannelser samt undervisere på de videregående uddannelser. Denne konstellation skal sikre sammenhæng og progression i entreprenørskabsundervisningen på alle uddannelsesniveauer.  

Indtil videre har over 100 lærere og undervisere fra både grundskolen, de gymnasiale og de videregående uddannelser gennemført efteruddannelsen, og endnu en årgang havde opstart i september.

Læs mere:
Forrige artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje