Forskningsvejledning skal også fokusere på fastholdelse af forskere efter deres ph.d.-uddannelse

Maj-seminaret “Work-in-progress research seminar: New perspectives on doctoral and researcher education and supervision” samlede en mindre gruppe af forskere både fra Danmark og udlandet, og skabte rammer for diskussion og sparring om forskernes arbejde, proces og perspektiv.

Adjunkt på CUDiM, Søren S.E. Bengtsen, aktuel med bogen “Doctoral Supervision” om netop forsknings- og ph.d.- vejledning, var tovholder for arrangementet, hvor forskere fra både Danmark, Storbritannien og Finland bidrog med egne perspektiver inden for felterne ph.d.-uddannelse og forskningsvejledning. Et vigtigt formål var således at styrke det internationale forskersamarbejde især mellem Skandinavien og Storbritannien, og derved give de enkelte forskere mulighed for at integrere nye synspunkter i eget arbejde.

Seminaret var udformet som et work-in-progress arrangement, hvilket skabte rammerne for mere fleksibilitet og dynamik end typiske konferenceformater, og seminaret gav dermed anledning til at forskerne kunne gå i dybden med feedback og diskussion af hinandens arbejde.

“Formatet gav folk mulighed for at præsentere deres fortløbende, og dermed også ufærdige, arbejde og modtage nyttige kommentarer og spørgsmål det sted i processen, de var lige dér. Sådanne møder kan være utroligt brugbare for ens egen videre forskningsproces,” fortæller Søren S.E. Bengtsen.

Han understreger ligeledes fordelene ved det internationale samarbejde, der blev understøttet til seminaret:

“Kontakten mellem forskere fra Skandinavien, især Danmark, og forskere fra Storbritannien har været lidt løs hidtil, men forhåbentligt ændrer det sig nu. Ved at mødes med forskere fra andre lande, og især topforskerne fra Oxford og Helsinki, som var med til dette seminar, får man belyst mange af de elementer, man er blind overfor, når man diskuterer med kollegaer fra sit eget land, hvor konteksten for ph.d.-uddannelse hurtig kan blive tavs og implicit.”

Fokus på ‘post PhD researchers’

Et af de perspektiver på forsknings- og ph.d.-uddannelse og vejledning, som forskerne fra Oxford og Helsinki præsenterede, omhandlede såkaldte post PhD researchers eller PPRs, som henviser til den gruppe af forskere, der færdige med deres PhD, men som stadig er tilknyttet universiteterne under mindre faste omstændigheder. Søren S.E. Bengsten peger på dette som værende særligt spændende og udtaler i forbindelse hermed:

“Disse PPRs, både i udlandet og herhjemme, lever ofte et lidt omflakkende arbejdsliv, hvor de ikke modtager megen hjælp og støtte fra hverken formelle institutionelle strukturer eller kolleger fra deres fagfællesskab. Denne periode er svær for mange akademikere, der efter et ph.d.-forløb med forholdsvis megen hjælp, støtte og vejledning, nu står mere alene uden særligt gode ansættelsesvilkår.”

Denne side af forskeruddannelse har endnu ikke modtaget meget opmærksomhed herhjemme, men det mener Søren S.E. Bengtsen, at der bør ændres på i det fremtidige arbejde på området.

“De vigtigste punkter i fremtiden kommer til at dreje sig om, hvordan universiteter verden over forbedrer deres arbejde med fastholdelse af forskere efter deres ph.d.-uddannelse. Dette gælder arbejdet med PPRs trivsel og muligheder for at modtage rådgivning og støtte og indgå i mentorforløb og peer-grupper i de fagmiljøer, de ansættes i,” fortæller han.

Det danske bidrag

Selv bidrog Søren S.E. Bengtsen med en præsentation om den mere personlige dimension af relationen mellem vejleder og studerende i ph.d.-forløb. De øvrige danske deltagere kunne på samme vis som deres udenlandske kolleger bidrage med deres arbejde og specifikke tilgang til feltet. Ifølge Søren S.E. Bengtsen var det en bekræftende oplevelse:

“Det var også opløftende at opleve, hvor godt vi er med på forskningsområdet herhjemme, og på seminaret blev der leveret fremragende og virkelig spændende præsentationer fra uddannelsesforskere fra Aarhus Universitet, København Universitet, og Aalborg Universitet.”

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje