Forskere fra CUDiM deltog i Danmarks læringsfestival 2016

Kategoriseret Coding Pirates
Skrevet af
Danmarks læringsfestival sætter hvert år fokus på det nyeste inden for it og læring. Til dette års festival blev blandt andet spørgsmålet om, hvordan teknologiske kreative processer er værdifulde og relevante i formelle læringskontekster behandlet.  

På Danmarks Læringsfestival 2016, som foregik i Bella Center på Amager i København den 15.-16. marts, kunne man blandt mange andre høre adjunkt Rikke Toft Nørgård fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet og Rikke B. Paaskesen fra Coding Pirates holde oplæg.

Også adjunkt Klaus Thestrup fra CUDiM deltog i læringsfestivalen, hvor forskere og undervisere fra hele landet mødtes for blandt andet at diskutere, hvilke kompetencer der er vigtige for kommende generationer at have, og hvordan de skal få dem.

Hvad kan vi lære af uformelle læringsmiljøer?

Rikke Toft Nørgård fra CUDiM indledte oplægget ”Åben (Ud)dannelse: Innovativ brug af nye teknologier til at fremme det 21. århundredes kompetencer” med at redegøre for den didaktiske og dannelsesmæssige forståelsesramme for de aktiviteter, der foregår i Coding Pirates CUDiM og Coding Pirate GameDev, som hun er afdelingsleder for.

“Coding Pirates er et tilbud for 7-17 årige, hvor børn og unge sammen med frivillige kan designe, lege og konstruere med teknologier med det formål at udvikle teknologisk forestillingsevne, handlekraft og teknologimod,” fortæller Rikke Toft Nørgård.

Med Coding Pirates som eksempel drejede oplægget sig således om, hvordan legende og kreative processer kan bidrage til at opnå høje læringsniveauer – også i formelle læringskontekster som for eksempel folkeskolen. Et vigtigt budskab var ligeledes, at man gennem disse processer kan understøtte børns medborgerskab og give dem tro på og blik for, at også de har en plads i skolen og samfundet og har noget at bidrage med.

“Modellen for åben (ud)dannelse søger dermed at fremme en åbenhed for verden fra børnenes perspektiv. Samtidig er et formål med modellen at fremme åbne læringsinstitutioner blandt andet gennem inspiration af, hvordan uformelle læringsmiljøer som Coding Pirates arbejder med og integrerer 21st century learning og designprocesser for at opnå de højeste niveauer for læring,” fortæller Rikke Toft Nørgård.

Rikke B. Paaskesen gav i den forbindelse i ord og billeder eksempler på de forløb og formater, som børn og frivillige laver sammen i foreningen Coding Pirates – og hvorfor. Disse blev udbygget med eksempler på, hvordan sådanne formater og forløb kan integreres i formelle læringskontekster såsom folkeskolen.

Se alle slides fra Rikke Toft Nørgård og Rikke B. Paaskesens oplæg:

 

Danmarks nationale konference for uddannelsesverdenen”

Klaus Testrup fra CUDiM bidrog på samme vis til programmet på læringsfestivalen med oplægget ‘Fremtidens verdensborger og fremtidens pædagogik’. Hans præsentation tog blandt andet udgangspunkt i forskningsprojektet ’Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring’.

Læringsfestivalen bød på i alt mere end 40 faglige og aktuelle oplæg, som gik på tværs og samlede hele uddannelsessektoren. Også på Twitter kunne alle deltagere dele deres oplevelser på festivalen med hashtagget #lærfest16. Twitterfeedet herunder samler dagens tweets og giver dermed et bredt indblik i, hvad Danmarks læringsfestival havde at byde på.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje