Find den røde tråd i ph.d.-vejledningen

Seminar for ph.d.-vejledere giver mulighed for at dykke ned i processerne omkring egen praksis i vejledningssituationen med de to internationale professorer Gina Wisker og Kari Smith.

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier inviterer til et heldagsseminar for ph.d.-vejledere, der handler om hvordan man som ph.d.-vejleder guider i de komplekse situationer og hjælper til med at søge efter den studerendes røde tråd i processen.

Adjunkt Søren Smedegaard Bengtsen og lektor Tina Bering Keiding organiserer workshoppen og er stolte over at kunne præsentere Professor Gina Wisker fra Brighton University og Professor Kari Smith fra University of Bergen, der på seminaret står for en workshop hver.

“Wisker og Smith har ikke blot stor ekspertise på det forskningsmæssige plan inden for ph.d.-vejledning, som først for alvor er ved at vokse frem som et forskningsfelt herhjemme. De har ligeledes stor erfaring med at afholde sådanne workshops for ph.d.-vejledere rundt omkring i Europa, så de formår på lidt usædvanlig vis at koble et forsknings- og udviklingsperspektiv i deres arbejde, hvilket vi på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ser som en frugtbar vej at gå,” fortæller Søren Smedegaard Bengtsen.

Han peger på, at deltagerne kan forvente at fokusere på den tavse viden på området, som de hver især ligger inde med. Seminaret vil arbejde med at synliggøre nogle af de implicitte vaner, normer og idealer for ph.d.-vejledernes pædagogiske praksis, som de dagligt forstår og udfører deres vejledning ud fra.

“Denne eksplicitering højner muligheden for didaktisk og pædagogisk at kunne reflektere sin egen praksis i forhold til den faglige og pædagogiske hensigt, man som enkelt vejleder har på sit fags vegne. Desuden bliver vejlederne præsenteret for andre ph.d.-vejlederes oplevelser af udfordringer og handlemuligheder, som måske kan give dem inspiration til, hvordan de selv håndterer svære situationer i deres egen vejledningspraksis,” slutter Søren Smedegaard Bengtsen.

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje