Et transdisciplinært syn på deltagelsesbaseret undervisning

I artiklen “Participatory Academic Communities: A transdisciplinary perspective on participation in education beyond the institution” reflekteres over såkaldte participatory academic communities og det konkluderes, at man ikke kan nøjes med at fokusere på ideelle visioner og værdier, men nødvendigvis også må tage højde for de problemer, som opstår i forlængelse heraf.  

Med udgangspunkt i sammenfletningen af to fag på kandidatuddannelsen IT-Didaktisk Design behandler adjunkt Rikke Toft Nørgård og Ph.d.-studerende Janus Aaen i deres seneste udgivelse, hvordan man gennem fokus på og udvikling af deltagelseskultur i undervisningen kan skabe såkaldte participatory academic communities – et begreb, der dækker over akademiske læringsfællesskaber, der, baseret på de studerende deltagelse, skal skabe læring, som rækker ud over traditionelle institutioners grænser.

Transdisciplinært perspektiv

Artiklen lægger et transdisciplinært perspektiv på deltagelsesbaseret undervisning, idet de to forfattere har hver deres videnskabelige baggrund, og dermed går til emnet med to forskellige faglige tilgange og synspunkter. 

Rikke Toft Nørgård bidrager således med et fokus primært på teorier, metoder og praksis i forhold til undervisningsdesign og Janus Aaen med et fokus på digitale mediers karakteristika og potentialer til at indgå i en undervisningssammenhæng.

Sammenfletningen af de to fag Design, Theory, Method and Practice og Digital Media udgør dermed den case, som er genstand for artiklens overvejelser og konklusioner. Begge fag er en del af kandidatuddannelsen IT-didaktisk design, som udbydes af Institut for Æstetik og Kommunikation i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier.

Uddannelsen er delvist netbaseret, og de to fag, som er genstand i artiklen, gennemføres derfor overvejende online. Dette muliggør brugen af digitale medier til en potentiel fremmelse af deltagelseskultur og skabelsen af et fællesskab blandt de studerende på uddannelsen.

Fem kerneværdier

I artiklen ser Rikke Toft Nørgård og Janus Aaen retrospektivt på forløbet, hvor de i tilrettelæggelsen og udførelsen af undervisningen på forårssemesteret 2015 i faget ICT-Based Educational Design har haft som mål at sætte de studerende i højsædet.

I udformningen af undervisningen som participatory academic communities har Rikke Toft Nørgård og Janus Aaen baseret sig på et sæt teoretisk funderede værdier og visioner. Empati, dialog, autonomi, engagement og undersøgelse er således fem kerneværdier for den form for deltagelsesbaseret undervisning, som tilstræbes under forløbet.

Gennem et fælles vejledende princip #MAICED – Movement against Containment in Education, har de studerende fået rollen som fortolkere, forskere, deltagere i akademisk fællesskab og varetagelse af akademisk borgerskab. En konkretisering af det vejledende princip har bestået i to milepæle i løbet af undervisningsforløbet: henholdsvis CounterPlay ‘15 og Internet Week Denmark. Her har de studerende selv skullet tilrettelægge og fremvise deres projekter, ligesom de har haft mulighed for at sparre med forskere og aktører inden for fagområdet.

Uddannelse hinsides institutioner

En del af formålet med en udvidet forståelse af deltagelsesbaseret undervisning er ifølge artiklen at flytte de studerendes læring ud over grænserne af institutioner. Med dette menes ikke en flugt fra institutionaliseret uddannelse som sådan, men snarere et skifte væk fra en opfattelse af, at det faglige og det sociale skal adskilles i uddannelsesmæssige sammenhænge. I stedet ønskes en erkendelse af, at der er meget at hente i en øget sammenfletning af uddannelse, samfund og den enkelte person.

Artiklen trækker således også på de studerendes egne personlige oplevelser og refleksioner i forbindelse med forløbet, og sammen med forfatternes erfaringer og overvejelser danner disse udgangspunktet for artiklens hovedkonklusion.

De fem kerneværdier, som er grundlaget for opbygningen af participatory academic communities, viser sig gennem de studerendes udtalelser alle at have

hver deres mere skæve og skyggefulde følgesvend. Eksempelvis kommer empati ikke uden et vist afkald på egne interesser, dialog ikke uden ineffektivitet og autonomi ikke uden usikkerhed.

I designet af deltagelsesbaseret undervisning der rækker ud over institutioner er det derfor nødvendigt ikke kun at tage de positive og ideelle værdier og visioner i betragtning. Man må også at designe for og imødekomme alle potentielle problemer og skyggesider, der sideløbende må forventes at dukke op.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje