Efteruddannelse i entreprenørskab udbydes nu i tre forskellige formater

I sidste uge startede 60 nye deltagere på E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab. Som noget nyt har efterårets deltagere haft mulighed for at vælge mellem tre forskellige undervisningsformater.  

Projekt E3U udvikler og udbyder efteruddannelse i entreprenørskab til grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område, samt undervisere på de videregående uddannelser. Projektet er bl.a. udviklet i et samarbejde mellem Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier og Fonden for Entreprenørskab, og målet er at efteruddanne 1.000 undervisere inden år 2020.

E3U-efteruddannelsen i entreprenørskab ruster deltagerne til at undervise i entreprenørskab og innovation og lige så vigtigt at integrere og anvende innovation og entreprenørskab i andre fag. Uddannelsen er praksisnær og tager udgangspunkt i undervisernes faglighed og konteksten på deres forskellige uddannelsesinstitutioner.

Tre sider af samme sag

De første deltagere på E3U-efteruddannelsen gennemførte forløbet i foråret 2016, og siden har mange flere fulgt efter. Som en del af projektets opskalering udbydes E3U efteruddannelsen nu i tre forskellige formater: E3U Classic, E3U-skræddersyet og som Mastermodul i MIL-uddannelsen.  

E3U-classic

Dette format af efteruddannelsen gennemføres med tre gange halvanden kursusdage med overnatning i henholdsvis Aarhus (efterår) og København (forår). Hvis der er efterspørgsel, kan der også udbydes i Sønderborg. Efteruddannelsen er åben for alle uanset erfaring og tidligere uddannelsesbaggrund.

E3U-skræddersyet

Dette format foregår stort set på samme måde som E3U-classic men kan tilpasses til lokale forhold, større grupper fra den samme uddannelsesinstitution etc. Seminarer og moduler kan tilrettelægges anderledes, og der kan indbygges såkaldte benspænd, hvis der fx skal anvendes digitale medier i udformning af prototype eller ekstra dimensioner, bl.a. opbygning af netværk mellem deltagerne. 

Mastermodul i MIL-uddannelsen

Man kan også tage E3U-efteruddannelsen som et valgmodul på den fleksible master i IKT og Læring. Her er der kun ét seminar, der kræver fremmøde, da det meste af undervisningen foregår online.

Ud over de tre forskellige formater vil der også være mulighed for at tage en “E3U-top-up”, som er en overbygning på de øvrige E3U-modeller. Her arbejdes der i højere grad med udfordringerne og disses forankring i deltagernes organisationer.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje