Digitale medier skal sættes i en didaktisk ramme

Skoler skal ruste sig til nye digitale vilkår og tænke uddannelse ind i et samfund præget af digitale medier. Dette kræver, at lærere bliver sat i stand til at designe fremtidens undervisningsmiljøer. 

Store indkøb af nye digitale platforme og redskaber i uddannelsesinstitutioner giver nye udfordringer med at sikre lærernes kompetencer i forhold til at anvende de digitale redskaber hensigtsmæssigt i undervisningen.

Her bør der være fokus på de læringspotentialer og fordele, som teknologierne bringer inddrages i diskussionerne sammen med koncepterne om livslang læring og fleksibilitet i undervisningen.

Kandidatuddannelsen It-Didaktisk Design er møntet på især skolelærere, der med en overbygning inden for it og didaktik kan få en dybere indsigt i, hvordan de nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring.

– Jeg har masser af erfaringer og inspirationskilder i forhold til brug af it og andet teknologi i undervisningen, men har manglet en mere teoretisk viden for at bedre kunne underbygge mine ideer. Jeg er nu bedre til at foretage de teknologiske og undervisningsmæssige valg i min hverdag, fortæller Tom Gislev.

Han er studerende på uddannelsen, ser en klar overensstemmelse mellem uddannelsens sigte og hans egen baggrund som skolelærer.

Onlineundervisning sikrer fleksibilitet

It-Didaktisk Design er en kandidatuddannelse, der baserer sig på blended learning, hvor undervisningen afvikles som et samspil mellem tilstedeværelsesundervisning og netmedieret undervisning.

-Brugen af digitale medier og det, at uddannelsen primært afvikles som et onlinestudie, er det, som har gjort det muligt for mig at følge uddannelsen. Man kan følge uddannelsen overalt, så længe man har adgang til internettet, fortæller Tom Gislev.

Undervisningen varetages af CUDiM på Aarhus Universitet, der med deres forskning og undervisningsaktiviteter fokuserer på digital understøttelse af læreprocesser fra folkeskole til universitetet.

De studerende møder teorier til forståelse og analyse af uddannelsesinstitutioner og andre organisationer, hvor it i stigende grad understøtter undervisning, vidensdeling og læring.

Digitale medier i praksis

– Jeg mødes flere gange ugentligt med min studiegruppe og mine vejledere via videokonference, vi skriver alle vores opgaver med kollaborative værktøjer og mange af vores opgaver afleveres som blogindlæg eller videoproduktioner. Vi bruger desuden sociale medier intensivt til diskussioner, fortæller Tom Gislev om undervisningsformen. 

Målet er at give de studerende praktiske erfaringer med at bruge online værktøjer aktivt. På den måde diskuterer de studerende de forskellige læringspotentialer og didaktiske udfordringer i arbejdet med de redskaber, som de selv gør brug af.

– Der er ingen tvivl om, at man kommer til at mestre mange forskellige medier og teknologier ved at følge uddannelsen, det er simpelthen nødvendigt. Men man får også stor indsigt i, hvordan de enkelte medier virker, og hvordan de mest hensigtsmæssigt kan bruges i en undervisningskontekst, slutter han.

Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje