Dansk model for entreprenørskab rejser til Kina

En række kinesiske uddannelsesinstitutioner tog godt imod The Aarhus Model for Entrepreneurship, der peger på en bredere forståelse af entreprenørskab, og hvordan man hermed kan skabe værdi i et globalt samfund i rivende udvikling.

På Aarhus Universitet har forskere udviklet The Aarhus Model for Entrepreneurship, som for nyligt blev præsenteret for en række uddannelsesinstitutioner i Shanghai. Entreprenørskab og innovation som integrerede elementer i undervisningen er centralt for at ruste studerende til at stå stærkt og kunne skabe værdi for samfundet i et fremtidigt perspektiv.

Sarah Robinson, Lektor på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier var sammen en håndfuld undervisere fra andre uddannelsesorganisationer fra Region Midt inviteret til at præsentere på en workshop på Innovation and Entrepreneurship Centre på The Royal Danish Consule i Shanghai. Her deltog repræsentanter fra en række kinesiske universiteter og uddannelsessteder, bl.a. Shanghai Teknisk Universitet, Donghua Universitet og Shanghai Municipal Education Commission.

“De kinesiske tilhørere ved præsentationen i Shanghai var meget interesserede i at høre om, hvordan vi ‘gør’ entreprenørskabsundervisning i Danmark. Også i en kinesisk sammenhæng lader det til, at Aarhus-modellen er et stærkt bidrag til, hvordan man kan tackle undervisning og læring uden for en traditionel iværksættergenre,” fortæller Sarah Robinson og fortsætter:

“Jeg anser entreprenørskab som en nøgle til udvikling af god læring, kobling af akademisk viden til praksisser, og ikke mindst til at klæde de studerende på til at være medskabere i en fremtid, hvor vi er connected mere end nogensinde før.”

En bredere forståelse af entreprenørskab

“Efter min mening rammer Aarhus-modellen en bredere forståelse af entreprenørskab end den gængse definition, som handler om at lave en startup-virksomhed eller at være iværksætter. Den bredere definition handler om at skabe værdi for andre, også udover den rent økonomiske værdi. Det centrale er i lige så høj grad at fokusere på værdiskabelse inden for både det sociale, miljøet, lighed, menneskerettigheder, sundhed, kultur mv.,” fortæller Sarah Robinson.

Aarhus-modellen er en kombination af tre centrale teorier inden for entreprenørskabsfeltet og kan bruges som en metode til at undervise og sætte fokus på koblingen mellem teori og praksis. Modellen anvendes bl.a. på efteruddannelsen i entreprenørskab og innovation for lærere og undervisere E3U.

Ifølge modellen udspringer værdiskabelsen i en uforudsigelig verden af individets egne evner og kompetencer. Derfor er det første skridt at dygtiggøre de studerende til at få blik for, hvordan deres egne kompetencer kan skabe muligheder, der også har relevans for andre. En vigtig pointe er, at entreprenørskab er relevant på tværs af alle fagligheder.

“Også for studerende på humanistiske uddannelser er det interessant at forstå, hvordan deres akademiske viden og tillærte kompetencer klæder dem på til at agere og håndtere en verden i forandring,” uddyber Sarah Robinson.

Opgør med læring som ‘transmission of knowledge’

I forhold til sine modtagere i Shanghai, fortæller Sarah Robinson, at det i Kina stadig er normalt at betragte undervisning som ‘transmission of knowledge’, og at der læres ved at gentage fakta. Dog er man i Kina i dag klar over, at der kræves mere af undervisningssystemet i landet, hvis de skal være med til at lede udviklingen i fremtiden.

“De var meget begejstrede for en model, som ikke har fokus på at generere en masse små virksomheder, men som klæder de studerende på med kompetencer til at udvikle samfundet, til at løse problemer og til at skabe værdi ud af udfordringer i hverdagen,” afslutter Sarah Robinson.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje