Blackboardkonference skaber international vidensudveksling om innovation og læring

Kategoriseret Blackboard, Educational IT
Skrevet af
Udviklerne af E-læringsplatformen Blackboard inviterede i foråret til international konference på Groningen Universitet i Holland. Sammen med både uddannelsesledere, undervisere, IT-designere og -specialister deltog også CUDiM med et særligt fokus på ‘student collaboration’.

Institutioner fra over 20 lande var repræsenteret til konferencen på Groningen Universitet, der blev afholdt den 6. – 8. april i år. Konferencen var dedikeret til at fremme den bedste praksis blandt uddannelsesledere og undervisere ved at fokusere på innovative måder at benytte sig af teknologi i uddannelsessammenhæng og derved forbedre kvaliteten af undervisning.

Et af hovedformålene med konferencen var at samle et bredt spektrum af fagfolk, fra uddannelsesledere til IT og E-lærings-specialister, for på den måde at bringe alle relevante erfaringer og ideer i spil i forhold til bedst muligt at fremme uddannelse gennem teknologi også på nye innovative måder.

Derudover var det en god mulighed for deltagerne at opdage og lære mere om de nyeste løsninger og muligheder i Blackboard, udvikle egne kompetencer i brugen af og formidlingen om læringsplatformen, samt blive inspireret af andre uddannelsesinstitutioners brug af teknologi i det skiftende uddannelseslandskab – alt sammen relevant for CUDiM, der er ansvarlig for Blackboard på Arts, Aarhus Universitet.

Undersøgelse af Blackboards kursusstrukturer

Karen Louise Møller og Birthe Aagesen, henholdsvis udviklingskonsulent og projektleder for Blackboard Arts-gruppen, bidrog selv med en præsentation på konferencen. Præsentationen tog udgangspunkt i en undersøgelse af Blackboards kursusstrukturer, der er menuskabeloner på platformen, som den enkelte underviser kan bruge til at strukturere sit kursus. Præsentationen omhandlede også en efterfølgende afprøvning af udvalgte kursusstrukturer på fire forskellige kurser på Aarhus Universitet.

“Kursusstrukturerne findes som en ressource i Blackboard og vi havde brug for at undersøge deres anvendelighed i praksis i en universitetskontekst. Vi finder, at kursusstukturerne kan anvendes til inspiration, hvis undervisere vil opbygge deres egne kursusstrukturer eller som alternativer til Arts menu-strukturen, som alle kurser på Arts oprettes med automatisk,” fortæller Karen Louise Møller om projektet og uddyber:

“Vi har specielt øje for 5 forskellige kursusstrukturer, der rummer de tre interaktionsredskaber: Blog, wiki og discussionboard, da disse indeholder muligheder for at studerende kan interagere med hinanden undervejs.”

Studenteraktivering i undervisningen

Interaktionen mellem de studerende og den aktivering af de studerende, som dette medfører, er det centrale i undersøgelsen. Formålet var således at kortlægge, hvordan og i hvor høj grad kursusstrukturerne på Blackboard også i praksis fostrer denne studenteraktivering.

“På 4 kurser har vi undersøgt kursusstrukturene: web 2.0 og social learning. Disse gav de studerende overblik over kurset, men førte ikke til mere interaktion mellem studerende end Arts-menuen, medmindre underviserne planlagde og igangsætte læringsaktiviteter, hvor de studerende skulle interagere med hinanden fx via blogs, discussion boards eller wiki. Dvs. det er væsentligt at underviserne tilrettelægger den slags aktiviteter, hvis man vil have de studerende til at interagere med hinanden undervejs,” fortæller Karen Louise Møller om projektets resultater.

Hun forklarer med henvisning til nyere dansk forskning, at studenteraktivering i undervisningen er væsentlig for at understøtte de studerendes læring. Derfor er er det også vigtigt, at Blackboard på samme vis bidrager til en aktivering af de studerende.

“Brugen af digitale redskaber udvider de studerendes muligheder for at være aktive med det faglige mellem lektionerne på campus. Derudover angives det i strategien for Educational IT på Arts, at der skal gives de bedste betingelser for at interaktion omkring det faglige indhold kan finde sted mellem studerende og mellem studerende og undervisere,” fortæller hun.

Underviseren er stadig central

Den generelle take-home-message, som Karen Louise Møller håber at have bidraget til konferencen med, er således en nuancering af brugspotentialet ved kursusstrukturerne på Blackboard i forhold til studenteraktivering på platformen. Karen Louise Møller fortæller således:

“Hensigten var, at deltagerne skulle gå fra præsentationen med en bedre viden om ressourcen og viden om, at interaktion mellem studerende ikke opstår alene ved at gøre redskaber som blogs, discussionboards og wikis tilgængelige for de studerende via kursusstrukturen.”

Det understreges dermed, at kursusstrukturerne ikke uden underviserens egen inddragelse af dem i undervisningen skaber studenteraktivering. Det derfor er vigtigt, at der også skabes en kultur blandt undervisere for yderligere at indtænke platformen i tilrettelæggelsen af undervisningsforløb.

Læs mere
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje