Blackboard-undersøgelse peger på positiv effekt af introkurser

Blackboards muligheder opleves overvældende af mange undervisere, men medvirken på introducerende kurser giver et bedre udgangspunkt viser studenterdrevet undersøgelse.

I november måned besøgte de to antropologistuderende Pernille Clemmensen og Cilie Hauser Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier for at lave antropologisk feltarbejde omkring Blackboard. Undersøgelsen fokuserede på underviseres oplevelse af Blackboard og de ressourcer, som TDM stiller til rådighed for underviserne.

“Undersøgelsen bekræfter en del af vores fornemmelser omkring den første brug af Blackboard, som vi også har kendt via vores pilotprojekter,” fortæller Karen Louise Møller, der en del af Blackboard-projektgruppen på Arts.

“Blandt andet er det vigtigt for os at vide, at der er undervisere på Arts, som ikke deltager i Blackboard Basic-kurser, hvilket efterfølgende har betydning for deres oplevelse af at anvende Blackboard i deres undervisning. Der er også andre tilgange til information om brugen af Blackboard i sin undervisning. Materialet findes på bbsupport.au.dk, og vi anbefaler at man orienterer sig her, hvis man ikke har tid til at deltage i et basic-kursus,” forklarer hun.

Blackboard projektgruppen vil fokusere på at finde løsninger til de fundne problemstillinger i undersøgelsen. Blandt andet efterlyser flere undervisere større åbenhed i Blackboard, så de kan se hinandens kurser og materialer. Dette kan løses ved, at deltagerne på Basic-kurserne får vist, hvordan de kan gøre deres kurser tilgængelige for kolleger. Undersøgelsen viser også, at undervisere efterlyser enkelhed i Blackboard, da mulighederne opleves overvældende af underviserne.

“Blackboard indeholder rigtig mange spændende muligheder, men man må tage dem i brug i sit eget tempo og i det omfang man finder det hensigtsmæssigt. For os er det også væsentligt at Blackboard kan være afsæt for anvendelse af digitale redskaber på internettet f.eks. Youtube,” fortæller Karen Louise Møller.

Den studenterinitierede undersøgelse af undervisere på Arts gav ifølge hende et nyt perspektiv på implementeringsprocessen set fra undervisernes synspunkt. Denne form for samarbejde hilser Karen Louise Møller velkommen, og understreger:

“De studerende har været uafhængige i denne undersøgelse. Vi tror, at det kan have betydning for både villigheden til at melde sig som informant og typen af information, der leveres til undersøgelsen”.

Læs mere:
  • Supportsiden for medarbejdere og studerende på Aarhus Universitet
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje