Artikel undersøger temaer i dansk universitetspædagogik

Tina Bering Keiding fra CUDiM har sammen med Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet fået udgivet artiklen “DUT som didaktisk felt – en empirisk analyse af didaktiske temaer i perioden 2006-2013”, hvori de kortlægger hvilke temaer, der fremhæves og overses i artiklerne i tidsskriftet Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT).

I artiklen analyseres alle artikler om didaktik, der har været udgivet i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift fra nr. 1 i 2006 til nr. 15 i 2013. Formålet med analysen har været at undersøge, hvilke didaktiske temaer artiklerne i DUT behandler.

Læreteoretisk ramme

Som ramme for analysen har Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup brugt den læreteoretiske didaktik, der rummer to forskellige analyseniveauer. Det første niveau – strukturanalyse – omhandler eksempelvis hensigt, indhold og medier, mens det andet niveau – faktoranalyse – undersøger de præmisser og værdier, der ligger bag de didaktiske valg vedrørende kategorierne fra strukturanalysen.

I artiklen bidrager denne teoretiske baggrund med en række kategorier, som artiklerne inddeles efter: hensigt, indhold, metode, medier, studerende, rammer og faktoranalyse. Udover kategorierne fra den læreteoretiske didaktik inddrages også “eksamen”, da forskningen har vist, at eksamen også har stor betydning for universitetsstuderendes tilgang til læring.

Fokus på metoder

Med udgangspunkt i de didaktiske kategorier har Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup kategoriseret alle artiklerne. Resultatet viser, at der især er fokus på metoder, mens hensigt og indhold kun behandles i få artikler hver. Ca. tre fjerdedele af artiklerne beskæftiger sig med kategorierne fra strukturanalysen, hvilket betyder, at der sjældent fokuserer på de værdier og præmisser, der ligger bag didaktiske valg.

De mange artikler om metoder viser en tendens til, at metoderne forsøger at bringe de studerende i spil som aktive deltagere i undervisningen. Modsat handler kun få af artiklerne om metoder, hvor de studerende er mere passive modtagere i undervisningen.

Handler didaktik om andet end metode?

På baggrund af undersøgelsen konkluderer Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup, at didaktik i høj grad behandles som et spørgsmål om undervisningsmetoder. Samtidig påpeger de dog også, at didaktik ikke kan reduceres til et spørgsmål om valg af metoder. Når fokus i DUT især er på metoder, betyder det bl.a. at refleksion over didaktiske valg – som faktoranalysen kan anvendes til – overses. Artiklerne efterlader således en del af kategorierne ubehandlede, til trods for at alle kategorierne indgår i undervisernes praksis. Af denne årsag opfordrer Tina Bering Keiding og Ane Qvortrup til, at alle didaktikkens aspekter bør undersøges og behandles.

Læs mere:
Forrige artikel Næste artikel

Tilføj en kommentar

Læs også

Videre til værktøjslinje