Posts
Profile photo of Thomas Dall Tegningen skal både være med til at illustrere min fysiske placering i handicapcenterets bygning, samtidig har jeg forsøgt at skildre den rette positionering i forhold til min arbejdsfunktion. Tegningen markerer en kasse med ´her`, hvor jeg u (More)
Skip to toolbar