Posts
Profile photo of Ditte Schytte Dahl
Ditte Schytte Dahl wrote: Et skelsættende oplæg?
NatMus har i dag holdt oplæg, hvor vi præsenterede det arbejde, vi har lavet indtil nu med vores case. Vi kom desuden med en indledende vision, der giver indblik i de forestillinger, vi har om vores videre arbejde med at rekonceptualisere Skoletje (More)
Profile photo of Ditte Schytte Dahl
Ditte Schytte Dahl wrote: Skoletjenesten under Jordans lup
Foto: https://www.flickr.com/photos/35007189@N05/4484714879/ Denne første del af portfolieopgave 1 indeholder fire delopgaver, som tilsammen skal give et billede af, hvordan Skoletjenesten på Naturhistorisk Museums hjemmeside tager sig ud netop (More)
Profile photo of Martin Monterossi Munch
Martin Monterossi Munch wrote: Første feltstudie - Nye perspektiver
1. Anden reviderede vision. Vores design vision er baseret i positive værdier som leg, nysgerrighed, interaktion og kreativitet. Disse værdier ønsker vi at arbejde videre med i vores fremtidige vision. Vores feltarbejde viser, at den oprindelige (More)
Profile photo of Martin Monterossi Munch
Martin Monterossi Munch wrote: Vision Thing
Fokus for AnD gruppens design vision er værdier som leg, nysgerrighed, interaktion og kreativitet. Vi ønsker at skabe et produkt, der vækker børns nysgerrighed via et visuelt indbydende design og udnytter læringspotentialerne fra børns deltagel (More)
Profile photo of Lasse Vang
Lasse Vang wrote: Så er det nat på museet
Af Eva Rex Penthien Bæhrenz, Ingegerd Jenner Løth og Lasse Vang Kom med tilbage via fremtiden på museet. På fremtidens museum kan du besøge juratiden og gå rundt mellem fortidens dinosaurer, som kan fodres, røres, høres og så stinker de. (More)
Profile photo of Tinna B. Guðjónsdóttiraf Cathrine Olesen, Leise Berantzino, Zandra T. Zinglersen, Tinna Breiðfjörð Guðjónsdóttir. Om VokseVærk og vores vision VokseVærk lægger vægt på at skabe digitale læringsrum, som sætter samvær og samarbejde i centrum. Vi ser på læ (More)
Profile photo of Jesper Vedel Bertelsen
Jesper Vedel Bertelsen wrote: 1. reviderede vision
Vi ønsker at skabe mulighed for en anderledes tilgang til at forstå evolution for de 10-14-årige. Ved hjælp af spilelementer kobles uformel og formel læring sammen i en social læringsproces. Via den mobile enhed gøres Naturhistorisk Museum (More)
Skip to toolbar