Posts
  Problemformulering: Hvordan kan det være, at virksomheder i højkonjunktur tager ufaglærte ind, når de lige så godt bede kan dem om at uddanne sig, og derved  gøre det billigere for dem selv?  Hvordan bille det gavne samfundet, og (More)
Skip to toolbar