Posts
Profile photo of Helene Pedersen
Helene Pedersen wrote: HICKs uddannelsessystem
For stor version af modellen - tryk her “The only way to unite the parts of the system is to unite each life. …we must look at it as part of the larger whole of social life” (Dewey: Waste in Education) Fremtidens uddannelsessystem og det om (More)
Profile photo of Maja Maria NielsenBesøget på en række messer og konferencer har givet Rikke Toft Nørgård, adjunkt, ph.d. og forsker i digital læring, lejlighed til at tale om hvad for en læring og undervisning der tilbydes med digitale læremidler over for både skoler, lærer (More)
Profile photo of Maja Maria NielsenKlaus Testrup og Rikke Toft Nørgård fra CUDiM holder oplæg og workshops om bl.a. tablets i daginstitutioner og digital dannelse. Det hele sker på dette års Internet Week. Under overskriften ”Digitale Læremidler” skal Klaus Testrup og Rikk (More)
Profile photo of StineBruusDanmark er en konkurrencestat. Danmark skal være en konkurrencestat. Politisk og økonomisk prioritet nr. 1 er, at vi som samfund kan klare os i den stigende internationale konkurrence - det er sagt og skrevet tusindvis af gange i næsten lige s (More)
Profile photo of Thomas Rosendal Nielsen
Thomas Rosendal Nielsen wrote: Thomas Rosendal: Dannelsesperspektiver
[slideshare id=34562816&doc=dannelsesperspektivertdp-f14-uddeling-140512062025-phpapp01] (More)
Profile photo of Anni Pedersen
Anni Pedersen wrote: Dannelse i overflod
UDGIVELSE: Antologien Uren pædagogik 2 er udkommet fra Klim. Adjunkt Søren Smedegaard Bengtsen har skrevet kapitlet "Dannelse i overflod - om universitetspædagogikkens luksusproblem". Uren pædagogik 2 er en opfølgning på den debat, (More)
Profile photo of Sophie AndersenHvad synes du om denne problemformulering til et metodeafsnit (HHL)? Er det stadig for omfattende? Jeg vil gerne undersøge, hvordan mennesket både fra en filosofisk og historisk perspektiv skaber og bruger historie som historisk subjekt og objek (More)
Profile photo of Thomas Rosendal Nielsen
Thomas Rosendal Nielsen wrote: Brudflader i dramapædagogikkens historie
http://prezi.com/uw2pgv60mb2r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share (More)
Profile photo of Thomas Rosendal Nielsen
Thomas Rosendal Nielsen wrote: Spørgsmål...
Hvordan kan man lære af at lære at lave teater? Hvad er 'æstetisk læring'? Kan det at arbejde med teater gøre os mere kreative? Hvad er overhovedet kreativitet? Bør dramapædagogikken være frigørende?  Er der en modsætning mellem dannel (More)
UDGIVELSE: Antologien Thinking about Higher Education er netop udkommet fra forlaget Springer. Adjunkt Søren Smedegaard Bengtsen har bidraget med kapitlet “Into the Heart of Things: Defrosting Educational Theory”, som han præsenterer herunder. (More)
Profile photo of Anni PedersenUDGIVELSE: Antologien Dannelse i en læringstid er netop udkommet fra Aalborg Universitetsforlag. Adjunkt Søren Smedegaard Bengtsen har bidraget med kapitlet “Dannelsens korridor - et argument for et udvidet dannelsesbegreb”, som han selv præse (More)
Profile photo of Bente Staub
Bente Staub wrote: Kontekst og uformel læring
Ugens to tekster diskuterer børn og unges udvikling, men tager afsæt i to forskellige kontekster. Juncker tager sit udgangspunkt i børns kultur og den af samfundet fastsatte børnekultur, hvor Illeris diskuterer begrebet læring i et “senmoderne (More)
Profile photo of Morten Rosenbak Kristensen
Morten Rosenbak Kristensen wrote: Digital dannelse forlæns og baglæns
Informations-, teknologi-, og videnssamfund er bare nogle af de betegnelser vi bruger om det post-moderne samfund, som vi planter vores fødder i i dag. Fælles for disse betegnelser af samfundet er en eksponentiel udvikling af teknologi og videnskab (More)
Profile photo of Johannes A. Jakobsen
Johannes A. Jakobsen wrote: Backwards and forwards
Først vil vi gerne sige tak for samarbejdet med Mette, der af personlige årsager har valgt at udskyde studiet. Samtidig vil vi meddele, at Jesper har været inaktiv i 2 uger. Det vil sige, at gruppe 4 består af Johannes og Ana. ---------------- (More)
Profile photo of Heidi Svale AndersenDigital dannelse handler i bund og grund om, at vi som mennesker skal tilegne os viden, kundskaber og teknologiske færdigheder, der gør os i stand til at begå os i en digital tidsalder. Digitale færdigheder og kompetencer bliver en nødvendighed, (More)
Profile photo of Per Mirabilis
Per Mirabilis wrote: Backwards
Omdrejningspunktet denne uge er applikation Backwards[1] – som er udviklet til iPhones og iPads. Den primære funktion i denne applikation er det at kunne optage video og afspille dem baglæns. Det som denne applikation kan bruges til, er eksempelv (More)
[gview file="https://pages-tdm.au.dk/uddvid2013/files/2013/09/session-4-referat-af-Hammershøj.docx"] (More)
Profile photo of Nikolaj Noel ChristensenReferat af ”Stoffet der danner” af Lars Geer Hammershøj Af Nikolaj Noel Christensen I teksten ”Stoffet der danner” fremfører Lars Hammershøj igennem en analyse et på bud på hvad dannelse er og hvad dannelsesidealet er i dag. Det gør h (More)
Profile photo of millerefslundI teksten 'Stoffet som danner - selvdannelse, almendannelse og det interessante' skrevet af Lars Geer Hammershøj, introduceres læseren indledningsvis for definitionen af dannelse samt forvirring og kritik heraf. Kritikken opstår som følge af ungd (More)
Profile photo of Cathrine Schnoor LarsenAf Cathrine Schnoor Larsen I teksten kommenterer Lars Geer Hammershøj gymnasiereformens manglende definition af almendannelse og sætter spørgsmålstegn ved, om dannelsesidealerne, som den daværende regeringen fastsatte i deres reform, kan føl (More)
Profile photo of AnetteReferat af teksten ”Stoffet der danner – selvdannelse, almendannelse og det interessante” af Lars Geer Hammershøj Lars Geer Hammershøj indleder teksten med at sige at vores forestilling om dannelse er krise, den er uklar og traditionel. Ha (More)
Profile photo of Nanna Boye JørgensenAkademisk referat af Lars Geer Hammershøjs 'Stoffet der danner - selvdannelse, almendannelse og det interessante' 2005. Lars Hammershøjs hovedpointe er, at opfattelsen af almendannelse og dannelse er uklar. Denne uklarhed har skabt tvivl om hvad (More)
”Stoffet der danner – selvdannelse, almendannelse og det interessante” fra 2005 er skrevet af Lars Geer Hammershøj, med det formål at komme med en ny socialanalytisk udlægning af hvad dannelsesidealet, almendannelse, selvdannelse er. Lars G (More)
Profile photo of EvaReferat af Lars Geer Hammershøjs tekst ”Stoffet, der danner – selvdannelse, almendannelse og det interessante”. I Lars Geer Hammershøjs tekst ”Stoffet, der danner – selvdannelse, almendannelse og det interessante” er hovedpointen, at (More)
Referat ”Stoffet der danner – selvdannelse, almendannelse og det interessante” Af Lars Geer Hammershøj, 2005 (herefter LGH) Teksten er en artikel hvor LGH kommer med et forslag på, hvordan man kan definere almendannelse i dag, og hvo (More)
Profile photo of Tin YardbirdLæring i praksisfællesskaber Den situerede læring er knyttet til praksisfællesskaberne; både relationelt og organisatorisk, Nielsen ser teorien som en kritik af nogle af de funktionalistiske og individualistiske forståelser af viden og læring (More)
[gview file="https://pages-tdm.au.dk/uddvid2013/files/2013/09/Referat-af-hammershøj-teksten.docx"] (More)
Profile photo of Rikke Sønderup[gview file="https://pages-tdm.au.dk/uddvid2013/files/2013/09/Referat-Stof-der-danner.doc"] (More)
Profile photo of Kristoffer Theil”..rarely have societies been so obsessed with learning and knowledge information, and rarely has it been so difficult to define the whats, hows and wheres of these processes” hævder Kirsten Drotner og hun forsøger trods dette caveat at kaste l (More)
Profile photo of Tin Yardbird
Tin Yardbird wrote: Kontekst i en digital diskurs
Dannelsens mange ansigter SP1: Hvilken kontekst taler de 3 tekster i? Nysgerrige og læringsparate elever boltre sig i digitale netværksstrukturer og sociale medskabende fællesskaber, mens studerende, pædagoger, undervisere og dele af det underv (More)
Profile photo of Ulrik Meinert-Medici
Ulrik Meinert-Medici wrote: 1. indlæg fra gruppe 5
GRUPPE 5 Ulrik Meinert-Medici, skolelærer og IT-Vejleder.  Jeg er gift og har en datter på 4 år,  jeg bor nord for København. Jeg har en 3-benet indgang til uddannelsen: Dannelse og Digital dannelse bør ikke længere optræd (More)
Profile photo of Hans Klysnerhttp://www.youtube.com/watch?v=RZvhBRZQpxw Her er video-oplægget til Tema 2: Dannelse kontra læring, som er en del af det første fag ”Læring og kontekst” på kandidatuddannelsen i it-didaktisk design på Aarhus Universitet. Oplægget sætt (More)
Skip to toolbar