Forældresamarbejde og forældreintra

Flere forskningsresultater som bl.a. Kommunernes Landsforening står bag, peger på at samarbejde mellem lærere og forældre i skolen, understøtter børns læring, trivsel og udvikling.

Ifølge Dewey (1907), lærer eleven bedst hvis det han lærer, appellerer til den verden/omgivelser, som eleven er i kontakt med i hverdagen, for så har han noget at tale om.

”Han har en tanke at udtrykke, og en tanke er ikke en tanke, medmindre det er ens egen.” Dewey (1907)

Vygotsky (1978:86) betragter læring som en social interaktiv proces, og ser den kognitive udvikling som resultat af, at elever samarbejder med andre.

I elevens verden/ omgivelser, er forældrene dem som eleven er i konstant kontakt med. Af den grund kan forældrene ses som en meget stor ressource for eleven, til at opbygge viden.  Eleven skal have mulighed for at snakke skole med sine forældre, og drage nytte af det.

Undervisningsministeriet lægger også stor vægt på forældresamarbejde.

Forældrenes rolle i børnenes skolegang nævnes i folkeskolelovens kapitel 1 stk.1,på følgende måde:

”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”

Ifølge folkeskoleloven spiller forældrene en væsentlig rolle i børnenes skolegang og er direkte involveret i læringsprocessen.

For at imødekomme disse krav, holder skolerne den meste kontakt med forældrene via forældreintra. Her er ugeplaner, lektier, årsplaner og beskeder til hjemmet at finde.

Denne store mængde information om børnenes skolegang, viser det sig at det er blevet for meget for nogle forældre.  I en artikel skrevet i Berlinske tidende den 15. september 2016 med overskriften: ”Forældre har fået fælles hade-objekt: »ForældreIntra er en ond ånd«”, bliver forældreintra beskrevet som et hade-objekt for en del forældre, der de mange mails, kan gøre dagen for familierne uoverskuelig.

Ifølge p.hd. Karen Ida Dannesboe (2012) kan forældreintra også være med til a skabe forskelligheder mellem familier.

»Nogle forældre efterspørger selv flere informationer og vil gerne involveres i det hele. Det passer måske meget godt, hvis man har et job, hvor man sidder ved computeren og tjekker mails. For andre kan det være en udfordring overhovedet at tænde computeren, måske har de en vaklende internetadgang eller slet ingen pc, og så er det svært at udvise et passende engagement,«  Karen Ida Dannesboe (2012).

Et godt og velfungerende forældresamarbejde er enormt vigtigt,  og derfor også enormt vigtigt at finde en balancegang og klare rammer for samarbejdet.  Det kan være spændende at undersøge hvilke balancegang der skal være til stede i forældreintra, for at flere forældre vil kunne se forældreintra som et redskab i stedet for en byrde.

 

Kilder:

https://www.b.dk/kultur/foraeldreintra-er-curlingforaeldrenes-digitale-klubhus

https://www.b.dk/nationalt/foraeldre-har-faaet-faelles-hade-objekt-foraeldreintra-er-en-ond-aand

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/64/Asterisk_64_s15.pdf

The school and the life of a child. I: School and Society, Dewey, J. (1907)

Waste in education. I: School and Society, Dewey, J. (1907)

Læringsteori og didaktik redigeret af Ane Qvortrup og Merete Wiberg (2013)

 

 

Leave a Reply