• Introduktion til semestrets projekt
  Vi blev, som itdd-studerende ved semesterstart, inviteret til deltagelse i forskellige semesterprojekter. Vores interesse blev vakt af FabLab-konceptet, der fra starten […]

 • Designprocessen – dens tidslinje, faser og metoder
  Indledning
  I dette blogindlæg vil vi kort ridse vores nuværende proces op for læserne. Den omhandler primært,  vores designproces (at få styr på den)  og de […]

  • Godt indlæg, der tydelig skitserer jeres baggrund og plan for det videre forløb. Jeg kan også godt lide jeres kombination af en tidslinje og designkort placeret over designmodellen.

   I har med jeres problemstillig fat i noget helt centralt, som jeg glæder mig til at følge:
   “Vi vil lave et design som kan støtte og motiverer lærer til at artikulerer [sic] og videreformidler [sic] deres praksis til andre lærer på en måde som er både tilgængeligt og tiltrækkende”.

   Det bliver spændende at følge jeres udvikling af et it-didaktisk design, der er tilgængelig, tiltrækkende, støttende, motivererende og videreformidlende.

 • Problemformulering:

  Hvordan faciliteres engagerende læringssituationer omkring programmering ved at tage afsæt i nogle af de potentialer der ligger i praksisfællesskaber?

  Disposition:

  Kort in […]

Skip to toolbar