• Godt indlæg, der tydelig skitserer jeres baggrund og plan for det videre forløb. Jeg kan også godt lide jeres kombination af en tidslinje og designkort placeret over designmodellen.

  I har med jeres problemstillig fat i noget helt centralt, som jeg glæder mig til at følge:
  “Vi vil lave et design som kan støtte og motiverer lærer til at artiku…[Read more]

 • ThumbnailINTRODUCTION
  We have had the privilege of interviewing Miguel Sicart (associate Professor and has a PhD in Game studies). He has a background in philosophy of technology, literature and game studies. After 10 […]

 • ThumbnailApps & Læsevanskeligheder

  Resume og præsentation af empiri

  Link til Prezi

   
  Diskussion


  Prezi, der anvendes i synopsens video

   
  Konklusion

  En […]

 • God video og god kommentar, vil ganske kort tilføje en helt konkret mulighed for anvendelsen af behaviorisme ift. d. 29. eller entreprenørskab generelt.

  Hvis vores gæster d. 29. eller en hvilken som helst anden målgruppe for en entreprenørskabs-proces skal betragtes i behavioristisk lys, er det så ikke et spørgsmål for os/entr…[Read more]

 • Jeg vil tillade mig at forsætte hvor Hannes kommentar slap, ved at fremhæve metoden fra lærebogen for gennemførelse af en fænomenologisk undersøgelse, her angivet med egne ord:

  1. Stil et åbent spørgsmål om emnet.
  2. Transskriptionen gennemlæses hurtigt 3 gange.
  3. Væsentligste elementer ift. emnet udvælges.
  4. Elementer grupperes o…[Read more]

 • Jeg bliver nysgerrig på hvad det er i konstellationen elev som ekspert/underviser og lærer som elev der gør at der skabes læring hos barnet? Er det fordi barnet tager ansvar og motiveres til at lære fra sig? Eller skaber konstellationen i højere grad end den traditionelle lærer/elev undervisning en ligeværdig dialog om et fælles tredje som bidr…[Read more]

 • Jeg er vild med jeres operationalisering og opstillingen af denne i skemaet. Det er tydeligt for enhver hvad, hvorfor og hvordan i gennemfører jeres undersøgelse. Så vidt jeg kan se kunne hypotesen, som I ønsker at finde svar på, hedde noget i retning af: Sikres opnåelse af konkrete faglige læringsmål bedst gennem anvendelse af en formel eller u…[Read more]

 •  

  Gruppens tanker inden opgaven
  Vi er i gruppen grundlæggende interesserede i de læreprocesser, der foregår i Minecraft. Hvad er det der kendetegner Minecraft i forhold til andre […]

  • I har lavet nogle spændende forløb – og I har forfulgt jeres tanker om at lade børnene være eksperterne og de voksne være eleverne. Det er meget tydeligt, at børnene i jeres videoer besidder store dele af 21st century skills: Kritisk tænkning, kreativitet, innovation og kommunikation – interessant, da vi snakker børn fra 5 år til 15-16 år.

   Jeres refleksioner og jeres videoer hænger godt sammen, og vi kan især godt lide jeres video, hvor I samler det hele op. Det er sjovt at se de forskellige kontekster, I befinder jer i, og I får det bundet godt sammen med jeres individuelle forløb.

   CSSS/Formiddagsdamerne

  • Vi er ikke helt enige i jeres præmis, altså Minecraft primært spilles af børn. Men det er svært at finde eksakte undersøgelser om dette, så det må stå som en påstand 🙂

   Det ændrer dog ikke ved, at jeres arbejdsrapport er rigtigt spændende læsning og jeres videoer har en fin rød tråd og er fascinerende at se. Det er tydeligt, at børnene, som I skriver, er glade og stolte over ikke blot at kunne lære fra sig, men alene det, at de blivet spurgt helt reelt! De finder sig pludselig i en værdiladet rolle som nogen, der har en viden, andre er interesseret i, og de bliver talt HEN til, ikke NED til – det handler om øjenhøjde.

   1000 tak for det 🙂

   /på vegne af TEEM

  • Tanken og udgangspunktet for jeres forløb, om at gøre børnene til eksperter i Minecraft er interessant. At når konteksten ændre sig i form af hvem der er eksperten og hvilke dimensioner det får for børnene. At får en oplevelse af succes og deres selvværd vokser i forhold til at det er dem der er eksperter. I videoen skiftes der med mange hurtige klip og jeg kan få lidt den oplevelse af, at jeg ikke har fået det hele med.
   Når man påstår at kun børn spiller Minecraft, så må man lige definere hvad børn er.. ellers en spændende ide med at se hvad der sker når man bytter om på rollerne, hvor jeg synes at deltagerne er meget motiveret på at lære jer, hvorfor tænker jeg lidt? -Københavnergruppen.

  • Sjovt at se hvordan Lana er nervøs for at skulle arbejde med Minecraft, da det jo er denne ukendte situation vi sætter eleverne overfor hver gang vi introducerer dem for noget nyt. Denne oplevelse må da kunne bruges konstruktivt.
   Vi er lidt i tvivl omkring opbygningen af jeres blog. Før at jeres blog giver fuld mening bliver man nød til at læse alle jeres “cases”, som i jo også laver en god teaser for i jeres video. Vi mener at i på den måde for “købt” jer til lidt ekstra tegn, og jeres produkt bliver mere fyldestgørende. Vi havde forstået rammen anderledes, men det har måske noget med klarheden af opgavebeskrivelsen at gøre.
   Vi mener dog at i har gang nogle rigtigt fede projekter, men savner lidt en klar sammenkobling mellem konklusioner i projekterne hver for sig. Undersøgelsen er fri og giver dermed mulighed for at bore i de ting som der bliver lagt op til i den aktuelle kontekst, men kan måske gøre det svært at samle sige noget fælles da den går i mange retninger.

   Det kan godt være det er os der ikke kan finde det, men kan i klargøre hvilke “teser” i gentagende gange relatere til. For at hjælpe læseren er det rart at gentage dem så det er en klar rød.

   Korte kommentarer til cases:
   Case 1: Fedt at se a Minecrafts andre funktioner i brug. Her mener vi at man kan drage nogle parralleler til Erstad’s Projektories of Remixing tekst.

   Case 2: Spændende at se hvordan eleverne ”didaktiserede” situationen for deres lærer og hvordan de arbejdede med at være i den position.
   Rigtig fedt med en positiv følelse fra barnet, når det lære fra sig.
   Sejt at du viser blandingen af de virtuelle og fysiske rammer med Minecraft som fælles nævner.

  • Case 3: Rigtig fedt med en positiv følelse fra barnet, når det lære fra sig.
   Case 4: Sejt at du viser blandingen af de virtuelle og fysiske rammer med Minecraft som fælles nævner.

   Til sidst vil vi bare spørge om i er nået frem til nogle fælles konklusioner omkring læring og kontekst når rollerne bliver byttet om? Eller kommer det i næste blogindlæg? 🙂

  • Der er en rigtig fin sammenhæng mellem jeres film og arbejdsrapport og hvilken snedig måde at få mere spalteplads og film på:-). I forfølger jeres ide med at lade børnene bære ekspert-kasketten gennemført. Og har nogle gode bud på hvorfor det er børn som mest fascineres af Minecraft. Børnene demonstrer i jeres film, at de er eksperter. Og de kan lide at være det, og har for de ældstes vedkommende reflekteret over deres opgave før de underviser.

   ” Det føles rart” siger en af de yngste. Det bliver en positivt værdiladet rolle de får ifht til den voksne som normalt er underviseren. I vores gruppe har vi lignende projekter, og har drøftet om også oplevelsen af anerkendelse/nærvær og værdi fra den voksne har betydning. I demonstrerer, at ved at den voksne ikke blot accepterer at de spiller, men viser interesse og vil med ind i deres verden, og stiller sig i den grænseoverskridende og nysgerrige position som nybegynder, det giver ivrige, legende og forklarende læremestre, som gerne vil dygtiggøre jer.

   • Det er netop denne oplevelse af, at ungerne virkelig kunne lide at lære os noget, der er dybt fascinerende og på en måde også en smule skræmmende. For det kunne jo betyde, at de meget sjældent oplever denne glæde, som ellers tyder på at åbne sluserne hos dem for en masse læring – ikke mindst fordi formidleren jo lærer mest jf. læringspyramiden.

    Dit svar får mig til at tænke på, at Klaus på vores studie også forsøger at åbne samme sluser hos os ved at fortælle os, at vi skal huske, at han også lærer af og sammen med os i projekterne og ofte forsker i de nye spørgsmål sideløbende med os.

    Af en eller anden grund virker det bare ikke helt på samme måde i vores studiekontekst, som når vi beder ungerne lære os Minecraft – har en fornemmelse af ikke helt at kunne godtage, når Klaus siger, at han skal lære af os (er ikke personligt Klaus :). Det kan være fordi, jeg er så skolet i, at underviseren på et universitet er netop underviser. Eller måske er det fordi, de opgaver Klaus stiller os, ikke ligeså så eksplicit viser, at han reelt ønsker at lære af os, som når vi beder børnene lære os Minecraft. Men jeg er i tvivl, måske andre har ide om denne forskel i underviserrollen og motivationen?

  • Det er et spændende projekt i forhold til at undersøge roller i læringssituationer. Det er godt for forløbet, at I har valgt både at bruge jeres egne børn og elever i skolen. Det gør jo specielt de personlige relationer aktørerne imellem forskellig. Det betyder sandsynligvis også noget i forhold til den formelle/uformelle læring. Vi synes det er rigtigt godt, at I fra starten har 21st century skills som læringsmål og holder fast i dem. Det gør jeres forløb mere konkret og specifikt i forhold til nogle af de forløb, som starter med et fagligt læringsmål og ender med 21st century skills i stedet for.
   På vegne af MMPP
   Pernille
   ps. dejligt at se, at det ikke kun var mig, som var meget usikker på Minecraft og måtte starte med at bygge et arbejdsbord osv. uden egentligt at forstå helt hvorfor…

 • ThumbnailDa jeg fik mulighed for at lave min egen lille undersøgelse om læring i Minecraft, lå det til højre benet at introducere spillet for min 5 årige dreng og lære gennem hans udforskning af […]

 • Jeg tror at det paradigme der komme vil vise sig en sammensmeltning af begreberne formel og uformel læring. Hvor institutionerne mister uddannelsesmonopolet og de uformelle kontekster vil i højere grad orientere sig mod samfundets behov for dannelse.

  Tendenser der peger i den retning er ift. skolesystemet et skiftende fokus fra k…[Read more]

 • Interessant med jeres tanker om at undersøge Minecraft ud fra en voksen målgruppe. Vi har i talt en del om, at mange børn synes at droppe spil som Minecraft i takt med, at de bliver voksne, og at få voksne tænder på spillet blandt andet på grund af den store frihed og fraværet af klare mål og opgaver.

  Og så er det jo lidt et paradoks, når Seely…[Read more]

 • Rigtig gode spørgsmål i indlægget sidste afsnit. Vores gruppe arbejder med selv samme tanker og operationaliseringsprocessen som begge grupper står foran, kan gå hen og blive forholdsvis omfattende.

  Vi skal finde et udgangspunkt for det videre forløb – og i den forbindelse er Læringsteori og Didaktik (Qvortrup og Wiberg 2013) intere…[Read more]

 • Her er et link til den nye blog for ITDD14.https://pages-tdm.au.dk/minecraft-itdd14/

 • Kids can teach themselves!

  Jeg stødte på en “must listen” NPR-radiohour, hvor Sugata Mitra i sin TED-talk påstår at self-organized classes are the future of education, hvilket fører til hans udfordrende vision: to build a school in the clou…[Read more]

 • Det er interessant, hvad det er, der gør Minecraft så speciel. Men samtidig så har du også ret i at det blot er et værktøj, der om nogle år sikkert vil være forældet lige som mange andre digitale værktøjer.

  Det er også derfor at det er nu man skal undersøge hvad det er ved Minecraft, der gør at så mange kan samles om at skabe. Forestil jer,…[Read more]

 • I det nederste link i indlægget er der nogle ret interessante operationaliseringer af hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre undervisning rettet mod det 21. århundrede, bl.a. Self Organized Learning Environments og omskrivning af curriculum til store spørgsmål, hvor svaret helst ikke er kendt.

  Det kunne være interessant at gå den liste m…[Read more]

 • ThumbnailEn overskrift i den retning vil vi gerne kunne skrive efter om 4-6 uger, hvor vi er færdige med vores undersøgelse af Minecraft. Vi har i gruppen en fælles undren og fascination af den motivation og de […]

  • Fantastisk, at I har fået John Seely Brown med! For mig at se peger I og han på de to i de to spændende aspekter med Quest og Connect.
   I forbindelse med livslang læring, kan det åbne op for en forventning om “Quest og Connect”. Men det kan måske anses for at være et overskudsfænomen i nogle sammenhænge. For det er næppe muligt i alle livets faser med al dens banale cyklisitet at være nysgerrig, netværke OG afsætte tid til det. Tror jeg?
   Det bliver spændende evt at få udfoldet! 🙂

  • taler vi danske forhold, som jo er den “kontekst” de fleste af os befinder os i, tror jeg ikke det er et overskudsfænomen men mere “a state of being”, en selvfølge for de fleste yngre mennesker – det er ikke noget man “afsætter” tid til – det er noget man gør og “er” 🙂

   Taler vi udviklingslande, hvor f.eks. gold farming i WOW er dødsens alvor, tror jeg quest og connect har en helt anden betydning, fordi vi befinder os i en kontekst, hvor questing i hvert fald ikke er noget, der står højt på forventnings-skalaen, hverken konkret i spillet eller i overført betydning.

   Men det er selvfølgelig et sidespor – fedt indlæg – jeg havde aldrig set den video før.

  • Spændende indlæg – og fed video, den havde jeg heller ikke set før.
   I det forløb vi er i nu, kommer jeg gentagende gange til at tænke på Mesterlære/-læring/-lærer. Og i Asteriskmagasinet nr. 68, er der et tema om håndværkets mulige comeback http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/magasinetasteriskarkiv/
   Peter Kemp skriver faktisk også om det i sin bog Verdensborgeren som dannelsesideal (det er lidt tid siden jeg sidst har læst den, så jeg kan ikke huske præcist hvor), og faktisk er der rigtig mange overlap – synes jeg – mellem hans dannelsesbegreb og Thestrups ‘Digital World Citizen Competences’.
   Måske kan det bruges af andre – måske ikke..

  • Jeg kommer til at tænke på følgende citat: ”…måske det eneste absolut sikre man kan sige om fremtidens samfund er, at det at ”lære at lære” bliver en de allervigtigste kompetencer…”, (Jens Rasmussen, DPU). Jeg tænker, at det har stor sammenhæng, med jeres og Browns pointer om, at det med at kunne “…lære af hinanden..” er en nødvendig kompetence for at kunne deltagele i det fællesskab vi kan kalde det 21. århundrede.

  • Tak for den video. Jeg vil bede jer first thing in the morning at gøre all opmærksom på den. Han sparker jo grundigt til institutionen Skole og Uni. Det skal gøres via netværk – ja, det er vel det, vi med lidt held og dygtighed gør itdd14 til! …Den med homo sapiens, faber, ludens osv, sætter tanker igang… det legende menneske…. ja, hvormeget legende menneske er der plads til i et undervisningsystem…?

   Der er en ting, som jeg ikke synes, han ser, i hans opstilling over hvem der lærer hvem i videoen…Det er læreren, der lærer videre til de store børn, der lærer videre til de mindre…, jeg er ikke uenig, men det kan vel også være omvendt: de små lærer de større… Man kan vel sige, at den pædagogiske situation, vi mødes i, de brændende spørgsmål, vi mødes om, kan gøre det muligt at alle kan lære noget…at alle kan lære noget FRA SIG til nogen andre: uanset alder, køn, osv… – og mere svimlende; tilstedeværelsen af nogen, der udfolder lov, undersøger, gør andre ting end selv, kan medføre, at JEG SELV lærer noget, ikke af en lærer, men af et netværk, en gruppe, et fællesskab, en kontext, hvor viden ikke er færdig, men skal konstrueres…

   Seely Brown rammer lige der, hvor institutionen må se sig selv i en anden form (on-line uddannelse?) men også med et andet indhold (entreprenurial?)

   • Selvfølgelig kan det være omvendt Klaus – altså så læreren lærer af eleverne, de store lærer af små osv. Ja faktisk tyder teorien om “the learning pyramide” jo på paradokset, at underviseren faktisk er den, der lærer mest.

    Af samme grund forsøger de gode undervisere at forankre læringen hos deltagerne på et kursus ved at sætte dem til at undervise ved eksempelvis at lave små feedbackøvelser undervejs.

    Men selvom alle kan og vil lære noget i en undervisningssituation er det i mine øjne ikke det samme, som at vi altid skal smide lærere og elever ind i den frie sandkasse og se, hvad der sker. Faktisk kan jeg godt blive lidt bekymret over projekter hvor fascinationen af eksempelvis fælles læringsrum på tværs af materialer og teknik overskygger et egentligt mål (og mål kan også være så bredt, som at “se hvad der sker”, når man skifter læringsrum, bare man gør sig klart, at det er det man vil undersøge). Lidt som når ny teknologi kommer med løsninger, ingen reelt bruger i praksis.

    Måske handler det om, at alle læringssituationer bliver bedre, når alle parter i fællesskab starter med at lave en kursuskontrakt, hvor de bliver enige om læringsmålene.

    Som eksempel da Hanne Buhl på opstartsseminaret opsatte tre læringsmål for hendes oplæg og bagefter bad os hver især skrive ned, hvad vi ville have ud af oplægget. Modigt og interessant, at hun ikke ville høre os i, hvad vi så havde skrevet ned, men blot bad os kigge på vores eget læringsmål efter oplægget og overveje, om vi havde fået det ud af det, som vi havde som mål – altså hvor hun nærmest insisterede på at vi skulle tage “ansvar for egen læring”.

    Efter man har et klart og specifikt læringsmål, er det lettere at finde midlerne til at lære det. Er det at få fem nye ideer til at bygning i træ, kan vi sende folk ind i minecraft og lege frit med træklodser. Er det at lære, hvordan folk boede i stenalderen, kan vi hoppe ind i minecraft og bygge stenalderhuse om indtil underviseren har guidet os til at de er bygget historisk korrekt. Læg mærke til at læringsmålet her ikke er, at læreren lærer noget – med mindre vi starter med også at opsætte et læringsmål for læreren (hvilket bestemt ikke er en uinteressant tanke). Og derfor er det mere en sideeffekt, når læreren i den situation lærer noget af eleverne/deltagerne.

    Altså graden af styring og hvem der lærer af hvem, handler om de mål, vi sammen sætter op for læringen.

    Vi står jo også på ITDD14 med en række læringsmål, som vi deltagere mere eller mindre har accepteret ved at læse studieplanen. Nogle af midlerne fastlægger I som undervisere, da vi eksempelvis skal udvise studieaktivit eller skrive X antal sider. Andre fastlægger vi selv eller i fællesskab, når vi opstiller spørgsmål og midler til at finde svarene i vores opgaver.

  • Men jeg synes egentlig også, at Seely netop fremhæver, at vi skal have en balance mellem de tre: Homo Sapien, Homo Faber og Homo Ludens. Og når han netop nævner, at læreren skal fungere som en coach, koordinator og mentor, siger han vel også implicit, at disse har et, lad os kalde det, overblik. Vi, som lærere, har ikke vidensmonopolet mere, men derfor kan vi – og skal vi måske nok – have et begreb om mål (som du nævner, Jesper) for undervisningen. Derfor kan vi jo stadig tænke i nye former for sociale praksisser, nye former for skills og eksperimenterende fællesskaber – i kraft af, at vi alle er både lærere og de lærende.
   Men en rigtig god video, der sætter tankerne i gang!

  • “Kan den kontekst, der skabes i Minecraft overføres til det. 21. århundredes læringsmiljø?”

   Jeg ville sige at netop den kontekst der skabes i minecraft bør være byggesten i det 21. århundredes læringsmiljø. Vi er jo knapt begyndt, så det kan vel blive til det vi gør det? 🙂

   Jeg syntes at i har nogle fede pointer, og videoen bringer nogle ekstremt vigtige pointer på banen – good find ! 😉

  • Spændende video. Lige nu ridder jeg lidt på “wau-bølgen” i forhold til MC – det er nyt (for mig), det er spændende – jeg kan kommunikere med mange i praksisfællesskaber, selv søge viden, der giver mening og så videre. Men blegner effekten over tid. Kræver det den samme engagerede, inspirerende, kreative lærer/coach som altid. Får eleverne i MC videoen fra Københavnergruppen lige så meget ud af deres læring, som vi forventer os og tillægger MC? MC er redskabet, men hvad er det, der gør det så særligt… ?

   • Det er interessant, hvad det er, der gør Minecraft så speciel. Men samtidig så har du også ret i at det blot er et værktøj, der om nogle år sikkert vil være forældet lige som mange andre digitale værktøjer.

    Det er også derfor at det er nu man skal undersøge hvad det er ved Minecraft, der gør at så mange kan samles om at skabe. Forestil jer, hvis man kunne samle lige så mange mennesker i en fælles indsats om fx at designe undervisningsmateriale og -platforme til udviklingslandene.

  • Elsker Browns argument med at “Play” kan virke som nøglen til at nye strategier og nye værktøjer til at lære i “the internet age”. Hans sammenligning med ekstremsport og hans “fail fail fail – Right” model er noget som jeg ser helt essentielt for læring, da det virkelig skubber til en motivation og en belønning(personlig) for det lærerne individ. Feed video, takker for introduktionen.

  • Meget relevant video – godt fundet!

   “Hvad er det, der gør Minecraft til et motiverende og effektivt læringsmiljø?” – i hvilken sammenhæng er det effektive læringsmiljø et, der også ville kunne inddrages i skolen, som den ser ud nu (hvis jeres forløb omhandler undervisning i skolen)? Spændende spørgsmål I stiller – det bliver interessant at se dem afdækket!

 • Møde med store spørgsmål – sætte tankerne i gang.

  Hvad er en god online uddannelse? Hvordan kan det gøres globalt? Og hvordan sikrer man at det ikke bliver en dårlig udgave af traditionel […]

 • Claus Nicolaisen posted a new activity comment 3 years, 2 months ago

  Mange tak, det virker nu;-)

 • Load More
Skip to toolbar