Brugen af kreativ storytelling som Shoe the Bears identitet

Som det fremgår af problemformuleringen, omhandler blogindlægget en undersøgelse af brugerens oplevelse af Shoe the Bears storytelling. Forud for dette forelægger her en præsentation af storytelling som begreb samt en analyse af brandets storytelling på to udvalgte medieplatforme: Shoe the Bears website og Facebookside. De valgte medieplatforme samt deres sammenhæng med brandets generelle online tilstedeværelse fremgår nedenfor.

 

Storytelling som analysebegreb

For at forstå storytelling som begreb kan man ifølge Klaus Fog (2003) med fordel skelne mellem storytelling som et branding-begreb på det strategiske niveau og et kommunikationsværktøj på det operationelle niveau (s. 48). For at kunne analysere Shoe the Bears brug af storytelling er det således essentielt både at forstå brandets brug af historier til at skabe det emotionelle bånd til forbrugeren samt den konkrete brug af historier til at sprede et budskab internt eller eksternt i virksomheden. I dette blogindlæg anvendes begge definitioner, men forsøges at holdes teoretisk adskilt i den konkrete brug.

 

Skabelsen af Shoe the Bears identitet

Shoe the Bears storytelling er primært bundet op på brugen af en bjørn, der med en æstetik, som minder om en tegneseriefigur, er både simpel og nemt genkendelig.

Brugen af bjørnen minder i flere tilfæde som (internet) MEMEs, der er kort fortalt en idé, stil eller handling, som spredes fra person til person via internettet – eksempler herpå er Harlem Shake, Planking, Naking etc. (læs mere om MEMEs i blogindlægget om 9GAG)

Mens bjørnen på brandets website bruges til at præsentere de forskellige elementer på sitet, bliver den på Facebook i højere grad brugt til at kommunikere aktuelle (politiske) statements.

Hvorvidt bjørnen som det bærende element i Shoe the Bears storytelling er hensigtsmæssig ift. brugernes forståelse af sammenhængen mellem figuren og produkterne vil blive beskrevet i afsnittene om brugerundersøgelserne.

 

Her ses der nærmere på storytelling på det strategiske niveau, ved at tage udgangspunkt i Hansens (2012) gengivelse af modellen ”Brandets byggeklodser” til at analysere, hvorvidt Shoe the Bear har de rette forudsætninger for at skabe den ønskede relation med forbrugeren (s. 380). Netop ønsket om at skabe en relation mellem brand og forbruger for derigennem at øge salget af Shoe the Bears produkter, må antages at være virksomhedens mål. For at den anvende storytelling kan svare på pyramidens øverste spørgsmål om, hvorvidt forbruger og brand jf. modellen ”passer sammen”, pointerer Hansen (2012) vigtigheden af, at der er sammenhæng mellem de nederste og øverste niveauer:

Man kan sige, at det er gennem de to øverste kategorier, at de virkelig stærke brands skabes, men en forudsætning for at kunne skabe stærke brands er, at de først har klaret sig succesfuldt gennem de to nederste kategorier (s. 381).

 

Model: Brandets byggeklodser

Ud fra denne betragtning synes Shoe the Bear dog at komme i vanskeligheder, da der kun i begrænset grad skabes sammenhæng med historien om bjørnen og selve produktet. På Facebook er indholdet fx meget opdelt i enten et produktunivers med fokus på sko eller et bjørneunivers med fokus på sjove og/eller politiske budskaber. Ved umiddelbart at åbne startsiden på Shoe the Bears website og Facebookside, kan det udover navnet være svært at afkode de første stadier i brandets udvikling: Hvem er du? Hvad er du? Der argumenteres derfor for, at brandets brug af storytelling kan siges delvist at være adskilt fra selve produktet, hvilket ses illustreret i nedenstående model.

Hvorvidt denne adskillelse har betydning for brugerens oplevelse af brandet vil blive analyseret i blogindlægget om brugeroplevelser. Derefter sættes der fokus på brugervenligheden på websitet, da dette element uundgåeligt har sammenhæng med brandets storytelling og derved har indflydelse på brugernes oplevelse af Shoe the Bear. Disse blogindlæg munder ud i en samlet vision, som danner grundlag for Innomed.dk’s portfolioopgave 3.

Leave a Reply