Pages er oprettet for at eksperimentere med et socialt netværk, grupper og blogs til studerendes og underviseres arbejde. Det er et tilbud til studerende og undervisere om at kommunikere, samarbejde og dele viden – også på tværs af kurser og uddannelser. De grundlæggende principper bag Pages er åbenhed og synlighed. Pages forsøger at lægge op til en åben kommunikation, som andre kan følge – både inden for og uden for Pages.

Samtidig er det muligt at integrere elementer udefra. Der er ikke lagt en fast ramme om anvendelsen af Pages, og brugen er ikke afgrænset til kurser, fag eller uddannelser. Vi forestiller os, at det kan anvendes til gruppearbejde, til læsegrupper, i forbindelse med specialeskrivning, til at blogge om fagområder, til at diskutere emner, etc. Pages er et websted for eksperimenter. Derfor vil siden ændre sig, og derfor kan den også være ustabil. Hvis du er indforstået med dette, er du meget velkommen til at bruge Pages. Samtidig er vi også meget interesserede i at få idéer til, hvordan vi kan udvikle siden.

Skip to toolbar